Aktualności
2 mld zł do podziału

2 mld zł do podziału

Do 26 kwietnia można składać wnioski przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do dziesięciu osób. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. zł. Wnioski można wysłać pocztą lub złożyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu ministerstwa rolnictwa: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych, nowych miejsc pracy.

MD