Region
Murem za Janem Pawłem II
12/2023 (1440) 2023-03-22

Murem za Janem Pawłem II

W obronę dobrego imienia św. Jana Pawła II włączają się powiaty, miasta i gminy. To odpowiedź na ataki, jakie w ostatnich tygodniach szczególnie przybrały na sile, a których celem jest Papież Polak.

Podczas sesji nadzwyczajnej 14 marca taką uchwałę podjęła rada miasta w Rykach. „Wobec pojawiających się w ostatnich tygodniach niesprawdzonych doniesień, które oparte są na nierzetelnych materiałach aparatu bezpieczeństwa PRL, rada miejska w Rykach wyraża swój zdecydowany sprzeciw co do obrażania dobrego imienia św. Jana Pawła II. Nie możemy bezczynnie przyglądać się tej haniebnej, medialnej nagonce, która ma na celu atak na niespotykany w historii Polski autorytet Wielkiego Papieża - św. Jana Pawła II, a w konsekwencji uderzyć również w sam Kościół katolicki” - czytamy w uchwale, w której radni podkreślają, iż nie akceptują wykorzystywania imienia Jana Pawła II do walki politycznej.
Bo nie widać choroby
12/2023 (1440) 2023-03-22

Bo nie widać choroby

Chciałabym mieć zdrowe dziecko, wtedy mogłabym pójść do pracy - mówi pani Agata, mama chłopca z autyzmem, którego komisja uznała za niespełniającego warunków punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Orzeczenie takie najczęściej jest przyznawane na rok, dwa lub trzy lata. Po tym czasie należy ponownie stawić się z dzieckiem przed komisją ds. orzekania o niepełnosprawności, która ocenia, czy jest ono nadal niesamodzielne. Wspomniany punkt 7 mówi, że dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji i potwierdza konieczność zapewnienia mu stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Objęcie tym zapisem orzeczenia umożliwia rodzicowi korzystanie z zasiłku opiekuńczego. U szcześcioletniego syna pani Agaty autyzm atypowy zdiagnozowano w zeszłym roku. - Krzyś bardziej interesuje się przedmiotami niż ludźmi, unika kontaktu wzrokowego. Nie lubi zmian, choćby w rozkładzie przedmiotów w najbliższym otoczeniu czy planie dnia.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Te wybory to będzie alternatywa. Czy głosować na rząd, który się sprawdził, czy na rząd, który ma tylko jeden program: odsunąć PiS od władzy...

a program powstanie później? - pytał retorycznie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, dodając, że najbliższe wybory parlamentarne będą ważniejsze niż te z 1989 r. W ostatni weekend Prawo i Sprawiedliwość ruszyło w trasę programową pod hasłem „Przyszłość to Polska”. Podczas spotkań członkowie partii chcą wsłuchać się w potrzeby Polaków i na ich podstawie zbudować program wyborczy. - To Polacy wiedzą, jak najlepiej tym krajem zarządzać i jakie są potrzeby - zaznaczył W. Kraska podczas spotkania, które odbyło się 12 marca w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Wzięli w nim udział także posłowie Krzysztof Tchórzewski i Maciej Górski. W swoim wystąpieniu K. Tchórzewski odniósł się do spraw lokalnych, podkreślając, że Siedlce nie zostały „zgnębione” przy podziale środków z budżetu państwa, za to, że prezydent miasta jest wrogiem PiS. - Rząd skierował tu naprawdę duże kwoty.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Miasto przystąpiło do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W Radzyniu Podlaskim powstaną mieszkania lokatorskie?

Mowa o programie, w ramach którego rząd we współpracy z samorządami chce budować mieszkania lokatorskie o preferencyjnych opłatach za użytkowanie. Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 2 marca, radni miejscy zatwierdzili wniosek burmistrza o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w tworzonej spółce SIM. Ideę SIM przybliżył podczas obrad 21 lutego dyrektor bialskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk. Jest to nazwa spółek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Zasób Nieruchomości utworzony na mocy ustawy mówiącej o budownictwie społecznym. Celem działalności SIM ma być zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez budowę nowych lokali z przeznaczeniem pod długoterminowy, przystępny cenowo najem z opcją wykupu. Ma to być alternatywa dla budownictwa komercyjnego, na które wielu mieszkańców nie stać.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Od maja wzrosną ceny biletów MPK w Siedlcach. Główny powód to rosnące koszty funkcjonowania miejskiej spółki.

Nowe stawki przyjęte przez radnych zakładają podwyżkę o 40 gr za bilet jednorazowy - z 2,8 do 3,2 zł oraz o 4 zł za bilet miesięczny - z 96 do 100 zł. To pierwszy wzrost cen od dziesięciu lat. Prezes MPK podczas lutowej sesji rady miasta tłumaczył podwyżkę przede wszystkim kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływ na to mają głównie ceny paliw. W ubiegłym roku na ich zakup spółka wydała ok. 5,1 mln zł, podczas gdy w 2019 r. było to 3,2 mln zł. Kolejna kwestia do spadek przychodów ze sprzedaży biletów.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Ruszyły konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą zabrać głos w sprawie przywrócenia Łomazom utraconych w 1870 r. praw miejskich.

Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji, podjęta przez gminnych radnych 16 lutego, to odpowiedź na pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz urzędu wojewódzkiego skierowane do samorządów, które utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Opinia społeczności pozwoli nakreślić zasadność procedury i dalsze kroki w tym zakresie. Swoje stanowisko mieszkańcy mogą wyrazić, odpowiadając na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta?”. Mają prawo także wstrzymać się od głosu. Konsultacje trwają do 23 marca.
9/2023 (1437) 2023-03-02
Rehabilitacja fizyczna, wsparcie żywieniowe, psychologiczne oraz modyfikacja stylu życia - to elementy terapii, jaką zostaną objęci pacjenci onkologiczni w ramach poradni prehabilitacyjnej Siedleckiego Centrum Onkologii.

- Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o dobru pacjentów - tłumaczy zamysł inicjatywy dr n. med. Joanna Kozłowiec, zastępca dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii. Stąd pomysł uruchomienia nowej usługi dla pacjentów onkologicznych. - Prehabilitacja to kompleksowe działanie mające na celu przygotowanie pacjenta, który otrzymał diagnozę, by mógł przejść cały cykl opieki leczenia zachowawczego czy zabiegowego jak najlepiej - tłumaczy. Uroczyste otwarcia poradni miało miejsce 23 lutego. To pierwsza tego typu poradnia w województwie mazowieckim i nie jest kontraktowana z NFZ.
9/2023 (1437) 2023-03-02
Czy Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach w związku ze spadającymi cenami gazu i węgla obniży taryfę za ciepło? - Nie idziemy tak szybko za rynkiem, jak szybko obserwujemy na nim zmiany - tłumaczą władze spółki.

Przypomnijmy: na początku lutego wzrosła taryfa za ciepło. Dla mieszkańców oznaczało to zwiększenie rachunków o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Wzrost prezes przedsiębiorstwa Marzena Komar tłumaczyła wzrostem cen paliw na rynku i problemami z ich nabyciem. Nowe stawki mają obowiązywać do końca kwietnia. Prezes spółki, ogłaszając w styczniu wprowadzenie wyższej taryfy, zastrzegła jednak, że jeśli spadek cen gazu i węgla obserwowany od grudnia ubiegłego roku utrzyma się przez dłuższy czas, istnieje szansa na powrót do niższych cen. Wtedy przedsiębiorstwo wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki o obniżenie taryfy.
8/2023 (1436) 2023-02-23
Gdzie jest mój schron? To pytanie w ciągu minionego roku zadało sobie wielu Polaków obserwujących doniesienia z Ukrainy. Odpowiedź można sformułować tak: nie wiadomo, obywatelu, radź sobie sam.

Jednym z zadań państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wobec takich zagrożeń jak awarie przemysłowe, terroryzm, broń masowego rażenia jest ochrona ludności cywilnej. Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej znajduje się w fazie konsultacji, a z danych resortu wynika, że obecnie w kraju mamy 62 tys. miejsc, które można uznać za schrony. Jak jest w naszym regionie? W przeciwieństwie do większości państw unijnych w Polsce brakuje odpowiednich regulacji ustawowych w kwestiach dotyczących obrony cywilnej, co nie znaczy, że nie są one poruszane na forum. Sprawy te były przedmiotem oceny Najwyższej Izby Kontroli. Raport z 2012 r. wykazał, iż obrona cywilna w Polsce „nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań”, a w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej „nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków”. W dokumencie można przeczytać, że obrona cywilna „podczas wojny nie ochroni ludności ani krytycznie ważnych obiektów, a w jej magazynach zalegają zużyte maski przeciwgazowe i sygnalizatory promieniowania z lat 70”.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach dostało 1,25 mln zł kary od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powodem jest niedotrzymanie warunków umowy na dofinansowanie modernizacji ciepłowni.

- Nie zgadzamy się z tą decyzją i nie zapłacimy - oświadcza Marzena Komar, prezes PE, skarżąc się na brak woli porozumienia ze strony WFOŚiGW. Sprawa ma swój początek w 2016 r., kiedy to miejska spółka zawarła z funduszem umowę na preferencyjną pożyczkę na modernizację ciepłowni. W ramach przedsięwzięcia zmodyfikowano dwa z sześciu posiadanych przez PE kotłów węglowych w technologii ścian szczelnych, co umożliwiło przeprowadzenie dalszej modernizacji. W ubiegłym roku spółka zmodyfikowała dwa kotły, przerabiając je z węgla na gaz. - Przedsiębiorstwo stało przed ogromnym dylematem: czy wydatkować 80-100 mln zł na instalację odpylania, odsiarczania, odazotowania bez modernizacji źródeł, wiedząc, że takie rozwiązanie zabezpieczy egzystencję spółki tylko do 2035 r., bo od tego czasu będzie obowiązywał zakaz spalania miału węglowego w systemach ciepłowniczych, czy wydać 24 mln zł na dostosowanie się do nowych przepisów, tym samym wydłużyć funkcjonowanie kotłów, które będą pracować na innym paliwie niż miał węglowy - tłumaczyła M. Komar podczas konferencji prasowej.