Region
43/2023 (1471) 2023-10-26
W nowej kadencji sejmu nasz region będą reprezentowali w większości doświadczeni politycy, ale są też nowe twarze.

Najwięcej swoich przedstawicieli wprowadzi Prawo i Sprawiedliwość. W okręgu wyborczym nr 18 - obejmującym m.in. powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki i sokołowski - PiS uzyskało siedem mandatów. Najwięcej głosów, bo aż 70,7 tys., oddano na liderkę listy, dotychczasową senator - Marię Koc, która do izby niższej kandydowała bez powodzenia w 2011 r. W ławach poselskich po raz kolejny zasiądą: Daniel Milewski (44,1 tys. głosów), Henryk Kowalczyk (30 tys.), Krzysztof Tchórzewski (25,8 tys.), Arkadiusz Czartoryski (15,8 tys.) oraz Grzegorz Woźniak (9 tys.). Decyzją wyborców po raz pierwszy mandat otrzymał Marcin Grabowski (10,3 tys. głosów), kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce i radny sejmiku Mazowsza.
43/2023 (1471) 2023-10-26
Kierowcy mogą już jeździć po odbudowanym moście na drodze powiatowej w Ogonowie. Poprzedni zawalił się po tym, jak podmyła go woda.

Odbudowa obiektu trwała siedem miesięcy, ale wszystko wydłużały procedury. - Nie mieliśmy wpływu na pewne kwestie, ale staraliśmy robić, co tylko się da, byle przyspieszyć inwestycję - zaznacza starosta rycki Dariusz Szczygielski. Problemem okazały się również finanse. Kosztorys zadania opiewał na prawie 3 mln zł. Dopiero dotacja z Polskiego Ładu w kwocie 1,9 mln zł pozwoliła myśleć o odbudowie. Brakująca część pochodziła z budżetów powiatu i gminy Ryki. Roboty składały się z kilku etapów. Najważniejszym była odbudowa osuniętego w marcu 2020 r. mostu. Zawalisko utrudniało mieszkańcom życie. - Trzeba było jeździć okrężną, wyboistą drogą.
42/2023 (1470) 2023-10-18
W Białej Podlaskiej powstał pierwszy rodzinny dom dziecka. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 9 października.

Przygotowania do stworzenia tego typu domu zaczęły się kilka lat temu. Pierwszy etap dotyczył adaptacji budynku. Dom zorganizowano w obiekcie, w którym przez długi czas mieściła się Państwowa Inspekcja Pracy. Został on przekazany miastu przez wojewodę lubelskiego. Remont i przystosowanie do celów mieszkalnych kosztowały prawie 1 mln zł. Niestety przez jakiś czas odnowiony budynek stał pusty, ponieważ pojawiły się problemy z wyłonieniem rodziny zdolnej do prowadzenia placówki o charakterze rodzinnym. Długie poszukiwania wreszcie zakończyły się sukcesem. Misję opieki zdecydowano się zlecić państwu Ewelinie i Maciejowi Śmietankom.
42/2023 (1470) 2023-10-18
W Siedlcach zawiązał się społeczny komitet odbudowy amfiteatru. Głównym celem ma być przeprowadzenie zbiórki na budowę obiektu przy ul. Wiszniewskiego.

Amfiteatr z powodu złego stanu technicznego został wyburzony na początku września. Teren po rozbiórce wyrównano i została posiana na nim trawa. Społeczny komitet odbudowy amfiteatru zawiązał się pod koniec września. - Nasza inicjatywa została poprzedzona dyskusją w mediach społecznościowych oraz podczas osobistych spotkań i zebrań mieszkańców miasta. 99% siedlczan jest za odbudową amfiteatru. Aby nie skończyło się tylko na gadaniu, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystać możliwości prawne - mówi Andrzej Pietrych, przewodniczący komitetu.
41/2023 (1469) 2023-10-11
Nowa ulicy w Radzyniu Podlaskim będzie patronował św. Andrzej Bobola. Chodzi o odcinek, który połączy ul. św. Alberta Chmielowskiego z ul. Franciszka Kleeberga.

„Poprzez uhonorowanie św. Andrzeja Boboli wnioskodawcy pragną dobra i pokoju dla wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego” - podkreślili samorządowcy w piśmie, które złożyli do przewodniczącego rady miasta. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad wrześniowej sesji. Poprawkę zgłosiła radna Bożena Lecyk, wnioskując, by nowej ulicy nadać imię prof. Rudolfa Probsta. - Był nauczycielem, żołnierzem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, łącznikiem, tłumaczem, kolporterem prasy konspiracyjnej, tłumaczem w placówce gestapo w Sanoku.
41/2023 (1469) 2023-10-11
Funkcjonujący w strukturach bialskiego szpitala zakład opiekuńczo-leczniczy powiększy się o nowy pawilon. Rozbudowa ośrodka pozwoli na utworzenie kolejnych 34 miejsc dla pacjentów wymagających całodobowej opieki.

ZOL działa przy ul. Spółdzielczej 5 w ramach zespołu opieki medycznej „Domowy szpital”. Ośrodek funkcjonuje od maja 2017 r. - W „Domowym szpitalu” zajmujemy się opieką długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną. Prowadzimy ZOL, hospicjum stacjonarne i domowe. Do ZOL-u przyjmujemy pacjentów, u których zakończono już proces leczenia, ale ciągle wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji. Zakład nieustannie ma pełne obłożenie. Na miejsce trzeba czekać nawet ok. 200 dni.
40/2023 (1468) 2023-10-04
Podczas badań archeologicznych w dawnym ogrodzie poseminaryjnym odkryto pozostałości po warsztacie garncarskim z XVI w. Efektem wykopalisk jest 120 tys. zabytków.

Prace były jednym z etapów inwestycji prowadzonej przez parafię Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, która od kilku lat zabiega o budowę domu parafialnego. - Takiego obiektu nigdy tu nie było. Zdecydowaliśmy się na ten krok z kilku powodów. Po pierwsze - brakuje nam salek do duszpasterstwa. Po drugie - nie mamy odpowiednich mieszkań dla wikariuszy. Po trzecie - potrzebujemy stosownego pomieszczenia dla archiwum parafialnego, które rozrosło się szczególnie w ostatnich latach za sprawą wniosków składanych w ramach projektów unijnych. Nie mamy też odpowiedniego miejsca na zaplecze gospodarczo-sanitarne.
40/2023 (1468) 2023-10-04
Dofinansowania o łącznej wartości ponad 50 mln zł trafią do samorządów w regionie. Środki zostaną przeznaczone na modernizację dróg i budynków użyteczności publicznej.

Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków odbyło się 25 września w siedzibie starostwa powiatowego w Siedlcach. Fundusze z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafiły m.in. do powiatów: siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego. Przyznane w ramach szóstej edycji programu dofinansowania zakładają wspieranie i rewitalizację przede wszystkim terenów popegeerowskich, czyli dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. W tej edycji - jak tłumaczyła senator Maria Koc - jest do rozdysponowania 4,5 mld zł, z czego w całej Polsce zostanie zrealizowanych ponad 2 tys. inwestycji.
39/2023 (1467) 2023-09-27
Mostostal Siedlce złożył odwołanie od decyzji środowiskowej wydanej przez prezydenta miasta w sprawie budowy spalarni odpadów, zarzucając błędy formalno-prawne.

Bez uprawomocnienia się urzędowego dokumentu realizacja inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy: spalarnia śmieci ma zostać zlokalizowana w przemysłowej dzielnicy miasta - na terenie Przedsiębiorstwa Energetycznego przy ul. Starzyńskiego. Planowana inwestycja miałaby rozwiązać problemy zarówno z produkcją ciepła, jak i gospodarką odpadami. Instalacja przerabiałaby ponad 20 tys. ton odpadów rocznie, odprowadzać wytworzone ciepło bezpośrednio do sieci ciepłowniczej miasta i produkować dodatkowo niewielkie ilości energii elektrycznej. Jednocześnie zmniejszyłaby zależność elektrociepłowni od gazu ziemnego i węgla. Na budowę spalarni odpadów PE dostał 130 mln zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
39/2023 (1467) 2023-09-27
Na niezabudowanej działce nieopodal centrum Dęblina może stanąć kompleks sklepów.

Znalazł się nabywca zainteresowany zakupem placu wykorzystywanego obecnie jako tymczasowe targowisko. Ostateczną decyzję o sprzedaży działki przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” radni jednomyślnie wyrazili trzy miesiące temu. Wkrótce rozpisano przetarg, którego otwarcie nastąpiło na przełomie sierpnia i września. Jak się okazało, chętnych do nabycia liczącej 1,3 ha działki nie było wielu. Zgłosił się tylko jeden oferent: warszawska spółka, która zaproponowała 4,9 mln zł brutto. To o procent więcej niż cena wywoławcza. Plan zagospodarowania przestrzennego - mimo że obecnie nieruchomość jest zagospodarowana tymczasowo jako targowisko - zakłada w tym miejscu budowę dwupiętrowego obiektu handlowo-usługowego o powierzchni powyżej 2 tys. m².