Diecezja
Jesteśmy na swoim
12/2023 (1440) 2023-03-22

Jesteśmy na swoim

Parafia pw. bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej cieszy się już własną kaplicą. Obrzędu jej poświęcenia dokonał bp Kazimierz Gurda. Uroczystość odbyła się w niedzielę 19 marca. 

Pierwsza Eucharystia sprawowana w nowej świątyni zgromadziła wielu parafian i gości. - Myśl o stworzeniu nowej parafii w Białej Podlaskiej pojawiła się już kilka lat temu. Rada kapłańska podjęła taką decyzję w październiku 2021 r. Od tego czasu plany nabierały kształtów. 7 grudnia 2021 r. na placu, gdzie znajduje się kaplica, został postawiony krzyż. Inicjatywa zaczęła się rozwijać przy współpracy i pomocy dziekana dekanatu bialskiego ks. kan. Mariana Daniluka, przychylności pana prezydenta i rady miasta. 30 grudnia 2022 r. został ogłoszony dekret o powstaniu parafii pw. bł. Stefana Wyszyńskiego, a od 6 stycznia br. zaczęła funkcjonować parafia, której proboszczem został ks. Andrzej Ciok - wspominał biskup siedlecki. Dziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej wspólnoty parafialnej.
Duch, dusza i ciało
12/2023 (1440) 2023-03-22

Duch, dusza i ciało

Wspieranie ludzi młodych w radzeniu sobie z emocjami, problemami i codziennością - to główne cele Młodzieżowego Pogotowia Emocjonalnego, które działa przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Siedlcach.

MPE to projekt Fundacji „Nieprzeciętni” oraz CDM. Swoją działalność zainaugurowało w grudniu ubiegłego roku. Kilka miesięcy dłużej działa Młodzieżowe Pogotowie Duchowe. - Młodzi ludzie przychodzą do nas, aby skorzystać z sakramentu pokuty lub po prostu porozmawiać z księdzem, kimś, kto chce ich wysłuchać. To nie zawsze są rozmowy dotyczące tylko i wyłącznie wiary - mówi ks. Przemysław Świderski reprezentujący fundację „Nieprzeciętni”. - Po wielu tego typu spotkaniach doszliśmy do wniosku, że kolejną bardzo ważną płaszczyzną pomocy młodemu człowiekowi będzie pomoc psychologiczna. Młodzi ludzie nie radzą sobie z emocjami. A to nie zadanie duszpasterza, żeby z nimi nad tym pracować - podkreśla ks. P. Świderski.
11/2023 (1439) 2023-03-15
11 marca w parafii Świętej Trójcy w Gończycach odbył się VIII Diecezjalny Kongres Różańcowy. W spotkaniu wzięło udział ponad tysiąc osób należących do Żywego Różańca.

Zjazd był adresowany do kół przynależących do rejonów św. Jana Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny. Zgromadzonych powitał ks. dr Grzegorz Koc, diecezjalny moderator ŻR. W swoim przemówieniu zachęcał do gorliwej modlitwy różańcowej i żywej relacji z Matką Bożą. - Możemy wyróżnić trzy poziomy więzi z Maryją. Niektórzy tylko od czasu do czasu wzywają Jej imienia i powierzają Jej różne sprawy. Drugi pozom to stała więź przez modlitwę różańcową, która jest dla nas jak łańcuch bezpieczeństwa. Trzeci poziom polega na zawierzeniu Maryi całego swego życia. Kochani, odkrywajmy codziennie dar Matki Jezusa - apelował ks. G. Koc. Potem zgromadzeni wysłuchali konferencji wygłoszonej przez ks. Macieja Będzińskiego, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych, i s. Monikę Juszkę, sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
11/2023 (1439) 2023-03-15
W parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie tworzy się Bractwo „Strażnicy Kościoła”. To kolejna w naszej diecezji wspólnota mężczyzn, którzy pragną formować się w oparciu o duchowość bł. Męczenników z Pratulina.

24 stycznia 1874 r. w Pratulinie 13 unitów oddało życie za trwanie w jedności z Kościołem rzymskim. Ich gest odmowy oddania kluczy do parafialnej świątyni pozostał symbolem. Współcześni mężczyźni skupieni w Bractwie „Strażnicy Kościoła” postrzegają pratulińskie klucze jako inspirację do swoich działań. Zgodnie ze statutem bractwo ma stać na straży Kościoła powszechnego, diecezjalnego, parafialnego, domowego oraz „świątyni własnego serca”. - Cieszę się, że mężczyźni odnajdują miejsce w Kościele, że mogą zrealizować to, co odkryli przez diecezjalne pielgrzymki, i formować się we wspólnocie - mówi ks. kan. Jacek Guz, kustosz sanktuarium bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy w Pratulinie, asystent diecezjalny Bractwa „Strażnicy Kościoła”.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Matka Boża Pocieszenia odwiedza rodziny w Orchówku, Dubniku, Sobiborze, Wołczynach i Żłobku.

Inicjatywa peregrynacji obrazu pochodzi od proboszcza parafii św. Jana Jałmużnika o. Jacka Romanka OFM Cap i wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Orchówku. - 8 września 2021 r., w święto Narodzenia NMP, przeżywaliśmy uroczystość 90-lecia powrotu obrazu MB Pocieszenia do naszego sanktuarium i umieszczenia go w głównym ołtarzu - mówi proboszcz orchowskiej parafii, przypominając historię tego miejsca. W 1864 r. klasztor augustianów, którzy wówczas posługiwali w Orchówku, uległ kasacji przez władze carskie, trzy lata później zlikwidowana została parafia, a cudowny obraz Maryi rozpoczął ponad 60-letnią tułaczkę.
10/2023 (1438) 2023-03-09
4 marca w radzyńskim sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbył się VIII Kongres Różańcowy Diecezji Siedleckiej. Wzięło w nim udział ponad 1,2 tys. osób.

Zgromadzonych powitał ks. dr Grzegorz Koc, nasz diecezjalny moderator Żywego Różańca. Nawiązując do tematu spotkania, podkreślał, że „Kościół, który nie ewangelizuje, obumiera”. - Naszym zadaniem jest wspierać misyjność Kościoła, by mógł się rozszerzać - tłumaczył kapłan. Potem głos zabrał bp Grzegorz Suchodolski. - Nie możecie zamykać się na potrzeby swojego koła i własnej rodziny, musicie patrzeć na biednych i ubogich, do których należy także świat misyjny - mówił hierarcha. Apelował do członków kół z poszczególnych dekanatów, by w modlitwie pamiętali też o przydzielonym im misjonarzu.
9/2023 (1437) 2023-03-02
W niedzielę 19 lutego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchenkach odbyła się wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczyli parafianie i członkowie rodziny Onufrego Hawryluka, unity z Korczówki.

W czasie Mszy św. celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Tadeusza Turyka wspominano heroiczną postać unity w setną rocznicę jego śmierci. Onufry Hawryluk był gnębiony przez carskich urzędników i wojaków za obronę wiary i odmowę przejścia na prawosławie. Za swoje niezłomne przekonania wiele lat spędził w aresztach i więzieniach carskich. Dzięki staraniom hr. Zamojskiego rodzinie udało się wydobyć z więziennych lochów półżywego Onufra - tak nazywali go bliscy. Mimo cierpień nie odstąpił od swojej wiary, za co trafił jeszcze raz do więzienia carskiego na terenie dzisiejszej Białorusi.
10/2023 (1438) 2023-03-02
Tegoroczna nowenna przed uroczystością św. Józefa rozpocznie się w sobotę 11 marca. W kolejnych dniach  będą zawierzane Bogu przez wstawiennictwo patrona poszczególne dekanaty naszej diecezji.

Idźcie do Józefa! - powtarzane od dziesięcioleci słowa zachęty do uczestnictwa w marcowym nabożeństwie przyniosły plon. Każdego roku przez dziewięć dni poprzedzających uroczystość św. Józefa parafianie oraz pielgrzymi przybywający do sanktuarium z diecezji i spoza jej granic gromadzą się przed ołtarzem z piękną figurą patrona, ufni w moc jego wstawiennictwa u Boga. „Św. Józef nie zawiedzie!” - powtarzają, a wyrazem ich wiary są składane na kartkach i odczytywane w kolejnych dniach nowenny prośby.
10/2023 (1438) 2023-02-23
19 lutego uroczyście podsumowano prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzone w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w  Białej Podlaskiej.

W wyniku szeroko zakrojonych działań wnętrze bialskiej świątyni zyskało zupełnie nowy wygląd. Prace rozpoczęto w 2020 r. od odnowienia ołtarzy. W 2022 roku położono nową posadzkę i pomalowano ściany. - Nasze drewniane ołtarze i płaskorzeźba Boga Ojca widoczna nad prezbiterium otrzymały nowe barwy. Ta renowacja domagała się jednak dopełnienia. Dlatego zdecydowaliśmy się na wymianę posadzki. Poprzednia została położona w latach 50 ubiegłego wieku. Układaniu nowej towarzyszyła wymiana stuletniej instalacji elektrycznej. Wszystkie kable i przewody umieszczone są teraz nie na ścianie, lecz pod podłogą. Posadzka jest wykonana z wysokiej jakości granitu sprowadzanego m.in. z Indii. Z kościoła zniknęły kaloryfery, ponieważ tradycyjne ogrzewanie zamieniliśmy na podłogowe. Całości dopełniło malowanie wnętrza świątyni.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Celem Wspólnoty bł. Euzebiusza, która powstała w 2011 r., jest duchowe wspieranie Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Jej członkowie zobowiązują się podjąć modlitwę za ojców i braci paulinów w wybranym dniu każdego miesiąca. Wspólnocie patronuje założyciel Zakonu Paulinów bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia, który w XIII w. zebrał pustelników żyjących w lasach naddunajskich na Węgrzech. Podczas najazdu Tatarów, aby uratować swoje życie, ukrywał się w lasach, gdzie spotkał wielu pustelników. W 1246 r. rozdał cały swój majątek biednym i z kilkoma towarzyszami rozpoczął życie wypełnione pokutą i kontemplacją. Jego wspólnota przyjęła tę samą surową regułę, co eremici z drugiego klasztoru św. Jakuba założonego przez bp. Bartłomieja z Peczu. Euzebiusz miał wizję złączenia obu wspólnot, czego dokonał, stając się pierwszym przełożonym pustelników naddunajskich. Nadał nowemu zgromadzeniu nazwę Zakonu Braci św. Pawła Pierwszego Pustelnika i już jako prowincjał zabiegał o jego zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.