Diecezja
14/2024 (1493) 2024-04-03
Do sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu powrócił po renowacji obraz zatytułowany „Sen św. Józefa” namalowany przez marianina o. Jana Niezabitowskiego.

Obraz św. Józefa w kościele parafialnym można odnaleźć na bocznej ścianie w prezbiterium - po lewej z stronie, patrząc od wejścia. To dzieło okazałych rozmiarów - z ramą ma prawie 5 m wysokości i 3 m szerokości - dlatego już jego zdjęcie i ponowne zamontowanie było bardzo trudne. - Obraz jako zabytek ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Dla nas, marianów, stanowi ponadto dziedzictwo naszej wspólnoty zakonnej, ponieważ namalował go marianin o. J. Niezabitowski.
14/2024 (1493) 2024-04-03
W orchowskiej parafii trwa peregrynacja obrazu św. Antoniego - rozpoczęła się po rekolekcjach adwentowych 13 grudnia 2023 r., zakończy przed odpustem ku czci tego świętego.

- Jej celem jest modlitwa za parafię, o jej odnowę moralną i duchową, w intencji tych, którzy są daleko od Jezusa i Kościoła - mówi o. Jacek Romanek OFM Cap., proboszcz parafii św. Jana Jałmużnika i kustosz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. - Przyjmując świętego, wierni wypisują intencje, które są omadlane podczas nowenny w świątyni w każdy wtorek. Modlimy się także o owoce misji ewangelizacyjnych, które będziemy przeżywali od 16 do 26 czerwca.
13/2024 (1492) 2024-03-27
Po ponaddwuletniej nieobecności do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach powrócił po renowacji jeden z najstarszych zabytków - pochodzący z pierwszej połowy XVI w. obraz ukazujący Trójcę Świętą.

Na obrazie widzimy półsiedzącą postać Chrystusa jakby dopiero zdjętego z krzyża - po całym Jego ciele spływa krew, ma zamknięte oczy. Jego opadającą na bok głowę podtrzymuje ręka Boga Ojca, który ukazany jest w koronie i masywnym płaszczu podtrzymywanym po bokach przez aniołów. Artyści umęczonego Chrystusa najczęściej przedstawiali wraz z Matką Bożą, zwracając uwagę na Jej cierpienie.
13/2024 (1492) 2024-03-27
S. Zofia Żochowska i inż. Zbigniew Sekuła zostali uhonorowani papieskim odznaczeniem Benemerenti. Papież Franciszek docenił w ten sposób wieloletnie zaangażowanie laureatów w służbę Kościołowi.

Medale Benemerenti wręczył bp Kazimierz Gurda podczas Mszy św. sprawowanej 19 marca, o 12.00, w siedleckiej katedrze. S. Z. Żochowska, przełożona Zgromadzenia Sióstr „Jedność” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, niemal całe życie zakonne związała z siedlecką katedrą. Początkowo jej posługa polegała na trosce o utrzymanie czystości bielizny kościelnej oraz przygotowanie dekoracji.
12/2024 (1491) 2024-03-20
3 marca w diecezji siedleckiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii założycielki Żywego Różańca. Relikwiarz z fragmentem jej serca dotrze do każdej parafii. Obecnie gości w dekanacie łaskarzewskim.

Peregrynacja będzie trwała ponad dwa lata. Do organizacji tego czasu w parafiach zaproszone są szczególnie koła różańcowe. - Nie może być inaczej, bo bł. Paulina jest naszą duchową matką. Chcemy wrócić do źródeł naszego stowarzyszenia. Zależy nam na tym, by członkowie kół dowiedzieli się - albo też przypomnieli sobie - o początkach i celach Żywego Różańca. Postać P. Jaricot staje się coraz bardziej popularna w naszych kręgach...
12/2024 (1491) 2024-03-20
13 marca w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei sprawowana była Msza św. pogrzebowa śp. ks. kan. Jana Madeja.

Kapłana żegnało 90 księży z archidiecezji lubelskiej i warszawskiej, diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, rodzina i licznie zgromadzeni parafianie. Eucharystię pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy koncelebrowali dziekan dekanatu żelechowskiego ks. prałat Eugeniusz Filipiuk i proboszcz okrzejskiej parafii ks. kan. Sylwester Borkowski. - Doświadczenie śmierci bliskiej osoby - a taką był śp. ks. Jan dla swojej naturalnej rodziny, dla wspólnot parafialnych, w których pełnił posługę...
11/2024 (1490) 2024-03-13
Bł. Męczennicy Podlascy dali nam wspaniały wzór, jak stawać w obronie krzyża i swego kościoła. Dzisiaj ich przykład jest szczególnie ważny - mówi ks. kan. Andrzej Siedlanowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku.

Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, w niedzielę 3 marca, w kockiej parafii nastąpiła instalacja relikwii bł. Męczenników Podlaskich. Celem nauk rekolekcyjnych, które głosił kustosz sanktuarium w Pratulinie ks. kan. Jacek Guz, było przygotowanie parafian do tego wydarzenia.
11/2024 (1490) 2024-03-13
Trwają przygotowania do I Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Siedleckiej na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniach 16-21 lipca. Jej trasa liczy ok. 350 km.

Takie pielgrzymki są organizowane w innych diecezjach już od kilku, a nawet kilkunastu lat. Wyjeżdżają m.in. z Warszawy, Rzeszowa, Świnoujścia, Kielc i Drohiczyna. Od bieżącego roku będą organizowane także w naszej diecezji. Jej kierownikiem bp Kazimierz Gurda mianował ks. Bogumiła Lempkowskiego, prefekta siedleckiej „Królówki”, znanego z organizacji grupowych i samotnych wypraw oraz pielgrzymek rowerowych.
10/2024 (1489) 2024-03-07
2 marca w parafii Świętej Trójcy w Gończycach odbył się IX Kongres Różańcowy Diecezji Siedleckiej.

W spotkaniu adresowanym do kół Żywego Różańca z rejonów św. Jana Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny uczestniczyło ponad 1,3 tys. osób. Minęło ono pod hasłem: „Różaniec siłą i mocą dla chorych i cierpiących”. Zgromadzonych witali: diecezjalny moderator ŻR ks. dr Grzegorz Koc, zelatorka diecezjalna Agnieszka Chudzik, moderator rejonu św. Jana Pawła II ks. dr Jarosław Oponowicz oraz proboszcz gończyckiej parafii ks. kan. Jan Spólny. Jednym z punktów kongresu była konferencja wygłoszona przez ks. Pawła Siedlanowskiego, diecezjalnego duszpasterza chorych i dyrektora Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci.
10/2024 (1489) 2024-03-07
W piątek 1 marca poświęcony i wmurowany został kamień węgielny pod nowy budynek Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach. 

Uroczystości rozpoczęła Eucharystia w katedrze sprawowana pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. Powierzono w niej Panu Bogu budowę nowego budynku, który będzie służył CDS w realizacji statutowych zadań. W homilii biskup przypomniał, że te zadania wypływają z naśladowania Chrystusa, który przychodził z pomocą chorym na duszy i ciele oraz potrzebującym: karmił głodnych, uzdrawiał i prowadził ich drogą zbawienia. Kościół, Caritas, pragnąc dobrze wypełnić swoją misję - podkreślił biskup - musi naśladować Jezusa.