Kultura
20-lecie „Gońca Terespolskiego”

20-lecie „Gońca Terespolskiego”

W grudniu 1989 r. trzej działacze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”: Andrzej Kwiatkowski, Jan Polkowski i Wiesław Jurek utworzyli lokalne pismo, któremu nadali tytuł „Goniec Terespolski”. Współpracował z nimi fotograf Krzysztof Tarasiuk.

W pierwszym numerze na okładce umieszczono wizerunek Lecha Wałęsy i program obywatelski przygotowujący do wyborów. Wskazany w piśmie kierunek działań przyniósł wymierne efekty – wybory wygrali przedstawiciele „Solidarności”. Działacze KO wydali sześć numerów czasopisma, następnie przekazali inicjatywę tworzenia go dziennikarzowi Januszowi Tarasiukowi.

Pierwotnie wydawcą pisma był Urząd Miejski w Terespolu, a kolejne numery oscylowały wokół spraw społeczno-kulturalnych i popularnonaukowych. W latach 1995-2000 redaktorem naczelnym został K. Tarasiuk, który zajmował się stroną ilustracyjną i graficzną pisma. Krąg dziennikarzy „Gońca” poszerzał się. W 1991 r. do redakcji wstąpił Marek Ferens, od 1998 r.: Justyna Sowa, Henryk Szpica, Adam Rymaszewski, Adam Jastrzębski, Janusz Sałtrukiewicz, Edyta Drobysz i Ewa Bagłaj. Ostatnio dołączyli Kamila Korneluk i Krzysztof Pogorzelski. Ważną rolę w redakcji odegrał Tadeusz Jawtoszuk, który przez wiele lat zajmował się komputerowym składem. Od 2000 r. ponownie red. nacz. został J. Tarasiuk, autor m.in. pierwszych opracowań książkowych o Terespolu.

Jubileusz

W 1991 r. wydawcą pisma zostało Stowarzyszenie Rozwoju Miejskiej Gminy Terespol. W 1993 r., dzięki staraniom ówczesnego prezesa SRMG Michała Kukawskiego, „Goniec” został zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. Jednocześnie nadano mu kolorową szatę graficzną, zmieniono format z A5 na A4 i zwiększono nakład. Obecnie wydawcami pisma są: SRMG z prezesem Krzysztofem Badalskim i Miejski Ośrodek Kultury z dyr. Anną Pietrusik. Pismo jest wydawane nieprzerwanie przez cały okres swego istnienia, drukowane w 1200 egzemplarzy i rozprowadzane bezpłatnie. Wszyscy redaktorzy oraz współpracownicy pracują społecznie.

4 grudnia, z okazji 20 rocznicy powstania pisma, SRMG, MOK i zespół redakcyjny zorganizowali okolicznościową imprezę. Istotną rolę w przygotowaniach odegrali liczni sponsorzy oraz akustyk Tomasz Oleszczuk. Krótką historię pisma przedstawił J. Tarasiuk, zaś interesującą prezentację multimedialną przygotował K. Badalski. Gośćmi honorowymi imprezy byli: poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan, starosta bialski Tadeusz Łazowski, radni powiatowi: Marzenna Andrzejuk, Mariusz Sołoducha oraz burmistrz Jacek Danieluk. Odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” S. Żmijan udekorował: J. Polkowskiego, J. Tarasiuka, W. Jurka oraz K. Tarasiuka. J. Sowie, M. Ferensowi i A. Jastrzębskiemu medale „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” wręczył T. Łazowski. Okolicznościowe statuetki wszystkim redaktorom  przekazał także burmistrz J. Danieluk.

Nagrody

Ponadto wręczono nagrody w konkursie wiedzy o „Gońcu”. Zwycięzcą został Krzysztof Pogorzelski. Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym zajęła natomiast Małgorzata Oleszczuk. Imprezę umilili występami: zespół tańca współczesnego „Flesz”, zespół gitarowy Piotra Skolimowskiego, chór „Corda Vox” oraz zespół muzyczny gimnazjum z Brześcia.

Adam Jastrzębski