Aktualności
25 lat później

25 lat później

10 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki apostolskiej do Polski, papież Jan Paweł II nawiedził naszą diecezję, sprawując na siedleckich błoniach Eucharystię, która zgromadziła ogromną rzeszę wiernych.

– W tym roku mija 25 lat od tego historycznego wydarzenia. Rocznica ta jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za dar osoby św. Jana Pawła II, przypomnienia tej niezwykłej wizyty, a także zaniesienia modlitwy przez orędownictwo Papieża Polaka we wszystkich sprawach naszej diecezji i tych, których jest on szczególnym patronem, a wśród nich Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej – mówi ks. kan. dr Paweł Kindracki, dyrektor wydziału nauczania katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Uroczystości jubileuszowe w Siedlcach rozpocznie 2 czerwca koncert zespołu Mazowsze, który wystąpi przy pl. gen. Wł. Sikorskiego o 19.00. W niedzielę 9 czerwca, o 18.00, w katedrze sprawowana będzie Eucharystia, po której nastąpi procesyjne przejście ulicami bp. I. Świrskiego, J. Kochanowskiego, J. Piłsudskiego na ul. Kilińskiego na plac gen. Wł. Sikorskiego – pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie będzie miało miejsce zawierzenie Bogu przez wstawiennictwo Papieża Polaka różnych grup społecznych (stanów) naszej diecezji, w tym nauczycieli i uczniów ze szkół, których patronem jest św. Jan Paweł II.

Partnerami uroczystości jubileuszowych są Miasto Siedlce i Agencja Rozwoju Miasta Siedlce.

LI