Diecezja
Źródło: XMC
Źródło: XMC

500 lat

Od piątku do niedzieli, w dniach 2-4 września, trwały obchody jubileuszu 500-lecia uzyskania praw miejskich. Uroczystości przyciągnęły wielu gości z kraju i zagranicy.

 
Rocznicowe obchody rozpoczęły się w piątek, 2 września, inscenizacją plenerową bitwy księcia Mendoga, która przypomniała zebranym na kodeńskiej Kalwarii legendę powstania miejscowości. „To den Pane!” – tymi słowami miał obudzić księcia Mendoga jego giermek. Dzień okazał się dobry, stąd miejscu nadano nazwę „Toden”, co z czasem przekształciło się w Kodeń.

 

Ekumeniczna modlitwa

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia jubileuszu było nabożeństwo ekumeniczne w kościele Ducha Świętego pod przewodnictwem ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa seniora Polski, z udziałem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz arcybiskupa Abla Popławskiego – ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Uczestników liturgii powitali ojciec dr Ryszard Szmydki – prowincjał polskiej prowincji misjonarzy oblatów oraz Ryszard Zań – wójt gminy Kodeń.

W homilii kard. Glemp zwrócił uwagę na paschalny wymiar chrześcijańskiego życia. – Po homilii prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski odśpiewał Panichidę, w której modlił się za zmarłych mieszkańców Kodnia. Uczestnicy nabożeństwa po jego zakończeniu mogli obejrzeć pełnometrażowy film o historii Kodnia.

 

Dzień drugi

Drugi dzień jubileuszowych obchodów rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Oprawę muzyczną liturgii przygotował chór „Jubileum” z Lublina pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego

– Dzisiejsza uroczystość dziękczynienia za 500 lat historii Kodnia stanowi punkt wyjścia dla nas, byśmy mogli przekazać przyszłym pokoleniom nadzieję życia – mówił w homilii bp Kiernikowski. – Historia uczy nas właściwie spoglądać w przyszłość i przeżywać teraźniejszość. Obecność Boga w ludzkiej historii wydaje nam się oczywista. Jest to obecność prowokująca nas do wyjścia z różnych życiowych kryjówek. Jako ludzie dotknięci grzechem, ukrywamy się przed Bogiem, boimy się o siebie i nie potrafimy przeżywać komunii z bliźnim – nauczał biskup. – Nie taki jest zamiar Boga wobec człowieka. Bóg stworzył człowieka do komunii w różnorodności płciowej, etnicznej i kulturowej. W modlitwie arcykapłańskiej Jezus modlił się za uczniów, aby byli jedno. On, umiłowany Syn Ojca, chcąc przyprowadzić tych, którzy odeszli od Ojca, stał się wyrzutkiem społeczeństwa. Pomyśl, czy chcesz kochać drugiego człowieka, gdy on jest wyrzutkiem, uznając go za brata i siostrę – mówił biskup. – Dziękując za historię Kodnia i ludzi, którzy tutaj żyli, odkrywamy pełne nadziei przesłanie: „Nie bój się, Pan jest pośród Ciebie”. Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi, by Mocarz, który oddaje życie, mógł być pośród was – nauczał bp Kiernikowski. Ponadto podziękował on Oblatom Maryi Niepokalanej za troskę o sanktuarium w Kodniu. Zachęcał też wiernych do zapoznania się z tekstem „Lineamenta” (materiałem roboczym II Synodu Diecezjalnego) i aktywnego zaangażowania się w przygotowanie Synodu.

Po zakończonej Eucharystii miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Wiele osób zostało odznaczonych medalami za zasługi dla gminy Kodeń, wśród nich m.in. o. Stanisław Wódz – długoletni proboszcz, oraz wójt Ryszard Zań.

W uroczystościach jubileuszowych w Kodniu obok parafian i pielgrzymów udział wzięli duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego i Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Nie zabrakło także reprezentantów rodu Sapiehów oraz przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W godzinach popołudniowych odbyły się występy zespołów ludowych, a w cerkwi Ducha Świętego abp Abel odśpiewał Molebień, którym modlił się o pomyślność i potrzebne łaski dla mieszkańców Kodnia.

ks. Mateusz Czubak