Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

55 lat historii ludzi z pasją

Uroczyste obchody gminnego Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostówcu odbyły się 2 października przy siedzibie jednostki. Punktem kulminacyjnym było oficjalne przekazanie trzech samochodów ratowniczych dla jednostek OSP z terenu gminy. Jeden z nich podarowała PGE Dystrybucja S.A.

- Strażacy ochotnicy czuwają bezinteresownie, opiekują się i szkolą za darmo, bronią przed żywiołem. Jedyną nagrodą jest dla nich możliwość nałożenia munduru, aby wystąpić w nim wśród społeczeństwa i zaproszonych gości, odbierając słowa podziękowania - mówił Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski i jednocześnie komendant gminny OSP. Na uroczystość przybyli przedstawiciele dziewięciu działających tu jednostek OSP: z Brzostówca, Bedlna, Płudów, Ustrzeszy, Branicy Radzyńskiej Kolonii, Paszk Małych i Paszk Dużych oraz Żabikowa, które gromadzą ponad 400 strażaków ochotników.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. polowa, którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. Henryk Och, kapelan powiatowy strażaków.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłowie na sejm RP: Marcin Duszek i Dariusz Stefaniuk oraz Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja z Lublina. Obecny był komendant powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Sylwester Wiąckiewicz.

Specjalny list do zebranych skierował gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, który wielokrotnie wspierał działania miejscowych jednostek OSP. Podkreślał w nim m.in.: „55 lat istnienia OSP w Brzostówcu to piękna historia ludzi z pasją, którzy wiedzą, że małe gesty mają ogromne znaczenie, kiedy w grę wchodzą ludzkie życie, zdrowie i mienie. Państwa działalność nie ogranicza się jedynie do strażackiej służby. Czynnie działacie również na rzecz lokalnej społeczności. Podejmujecie także przedsięwzięcia kulturalne, dobroczynne i sportowe, edukujecie oraz szkolicie młodzież i dzieci. Z uznaniem pochylam się nad tymi dokonaniami. Serdecznie gratuluję wspaniałej historii pisanej poświęceniem i służbą na rzecz bliźnich”.

Ważnym i wzruszającym momentem było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom: m.in. złotych, srebrnych i brązowych medali Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznak Strażak Wzorowy oraz „ Za wysługę lat”.

 

Urodzinowe prezenty

Po Mszy św. miało miejsce poświęcenie, a następnie oficjalne przekazanie trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP. – Ze względu na pandemię w ostatnich latach nie organizowaliśmy gminnego Dnia Strażaka, stąd samochody zakupione w 2020, 2021 i 2022 r. otrzymaliśmy dopiero w tym roku – podkreśla W. Mazurek. – Pierwszy, nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony został w 2020 r. dla OSP w Bedlnie. Otrzymaliśmy tu wsparcie komendanta głównego PSP – pieniądze na zakup pojazdu pochodziły z budżetu państwa. Kluczyki wręczył prezesowi OSP w Bedlnie Pawłowi Niebrzegowskiemu premier Mateusz Morawiecki, który gościł w Branicy w ubiegłym roku. Drugi, nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiliśmy w 2021 r. z pieniędzy gminy dla OSP w Brzostówcu – wylicza wójt radzyńskiej gminy.

2 października na placu przed remizą strażacką stanął trzeci samochód, który w tym roku podarowała PGE Dystrybucja w Lublinie. Trafi on do OSP w Żabikowie, jednostki, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Jest to mitsubishii L 200, tzw. lekki samochód rozpoznawczo-poszukiwawczy, którym można poruszać się także po trudnym terenie.

Symbolicznego przekazania kluczyków dokonał prezes zarządu spółki J. Kwasek.

 

Gmina z tradycjami

Tradycja OSP w gminie Radzyń Podlaski jest dość długa. Trzy najstarsze jednostki to OSP Branica Radzyńska Kolonia (105 lat ), OSP Bedlno (98 lat) oraz OSP Paszki Duże (97 lat). Pozostałe jednostki powstały w większości w latach 60 minionego wieku. – Nie wszystkie przetrwały, bo np. OSP Białka, Zbulitów Duży czy OSP Zabiele nie wytrzymały próby czasu i rozpadły się. Jednak ochotnicy z tych jednostek należą  do innych, bowiem przynależność nie zawsze musi pokrywać się z miejscem zamieszkania – zaznacza W. Mazurek. Obecnie samodzielna jednostka OSP tworzy się w Białej, największej miejscowości w gminie Radzyń Podlaski. – Od kiedy jestem wójtem, tj. od 2010 r., na działalność OSP wydaliśmy ok. 15 mln zł. Cieszymy się, że możemy służyć społeczeństwu, ale trzeba pamiętać, iż wszelkie wyjazdy, szkolenia strażaków, ich ubezpieczenia, do tego sprzęt ratowniczy i utrzymanie obiektów – strażnic, to dla samorządu znaczące koszty – podkreśla wójt W. Mazurek. – Staramy się jednak, by każdy, kto ma chęć niesienia pomocy innym, był do tego odpowiednio przygotowany – podsumowuje.

Małgorzata Kołodziejczyk


Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja w Lublinie, fundatora samochodu dla OSP w Żabikowie

PGE Dystrybucja jest spółką Skarbu Państwa i jednocześnie jednym z największych przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie. Do priorytetów naszej działalności należą społeczna odpowiedzialność biznesu, co przejawia się intensywną współpracą z władzami samorządowymi, pielęgnacją pamięci i tożsamości narodowej czy wsparciem rozwoju dzieci i młodzieży. Każdego roku sponsorujemy liczne wydarzenia, drużyny i obiekty sportowe oraz inne działania realizowane przez gminy i podległe im podmioty. Zarówno mi, jak i pozostałym członkom zarządu spółki leży na sercu dobro i rozwój naszych samorządów i ich mieszkańców, dlatego wspieramy wszelkie inicjatywy, zwłaszcza na tych terenach, gdzie lokalny budżet nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb.

Not. MK

Małgorzata Kołodziejczyk