Rozmaitości
PIXABAY.COM
PIXABAY.COM

Nowe pomysły na przyrodę

Unijne porozumienie o odbudowie zasobów przyrodniczych - mimo sprzeciwu Polski - zostało przyjęte. Założenia, choć szczytne i w dobrej wierze, będą miały wpływ na pracę rolników w Polsce.

Ponad 80% siedlisk w Europie jest w złym stanie. Stąd nowe prawo zakładające szereg działań, które mają na celu odbudowanie przyrody niszczonej systematycznie w ostatnich latach w całej Europie. Za najważniejsze cele Unia stawia sobie przywrócenie do 2030 r. co najmniej 20% obszarów lądowych i 20% morskich, a do 2050 r. wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy.

Słowem, które przewija się w całym dokumencie, jest „bioróżnorodność”. O ile na obszarach np. Natury 2000 to łatwe do wykonania, sytuacja komplikuje się w przypadku terenów typowo rolniczych. Bo jak wytłumaczyć rolnikowi, który uprawia wiele hektarów kukurydzy, że powinien na swoich polach zasadzić drzewa lub stworzyć oczka wodne, by przywrócić różnorodność gatunkową? Państwa Unii chcą, a raczej będą musiały to zrobić, osiągając postępy w dwóch z trzech obszarów: wskaźnik liczebności motyli na obszarach trawiastych, udział elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności na gruntach rolnych oraz zasoby węgla organicznego w glebach mineralnych na gruntach uprawnych.

 

Więcej lasów

Nowe przepisy zobowiązują również państwa do osiągnięcia tendencji wzrostowej w przypadku kilku wskaźników w ekosystemach leśnych oraz do zasadzenia 3 mld drzew. Powinny one również przekształcić co najmniej 25 tys. km rzek z powrotem w rzeki o swobodnym przepływie. ...

JAG

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł