Aktualności
99% zniżki

99% zniżki

Aż tyle mogą zaoszczędzić rodziny wielodzietne, niepełnosprawni i kombatanci przy zmianie użytkowania wieczystego na własność. To efekt nowelizacji ustawy o krajowym zasobie nieruchomości z 13 czerwca 2019 r.

Wprowadziła ona kilka ważnych zmian w kwestii przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nowelizacja weszła w życie 16 lipca 2019 r., ale – co bardzo ważne – z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Samo przekształcenie jest odpłatne. Opłatę można wnieść jednorazowo lub rozłożyć  na raty na 20 lat – tak, jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Przepisy mówią też o ulgach, o których decydują poszczególne samorządy: miasta lub gminy. Warto pamiętać, że ulgi obowiązują tylko w przypadku wnoszenia opłaty jednorazowej.

Także sam ustawodawca wprowadził ulgi dla kilku grup. W myśl nowelizacji 99% zniżki przy jednorazowym wykupieniu użytkowania wieczystego przysługuje: rodzinom wielodzietnym, osobom z niepełnosprawnościami oraz kombatantom. Ulga ta obowiązuje niezależnie od zniżki uchwalonej przez samorząd, nawet tym, którzy już ją wnieśli. To oznacza, że za zmianę użytkowania we własność mogą zapłacić tylko 1% opłaty przekształceniowej. Zniżka obowiązuje zarówno w przypadku gruntów podległych samorządom, jak i Skarbu Państwa, a także nawet tym, którzy już wnieśli opłatę. Aby skorzystać z nowej bonifikaty czy odzyskać nadpłatę, należy złożyć wniosek. Wszystko dlatego, że poszczególne samorządy, do których wnoszona jest opłata, nie wiedzą, czy komuś taka zniżka przysługuje.

 

JAG