Aktualności
998 jak 112

998 jak 112

15 lutego na terenie województwa zakończy się proces tzw. przełączania i koncentracji numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Każdy mieszkaniec województwa lubelskiego wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, połączy się z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je w formie formatki elektronicznej do odpowiedniej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Następnie dyżurny stanowiska kierowania na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia rozdysponuje odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz będzie koordynował wszystkie prowadzone przez nie działania. Wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie działalności służb ratunkowych. Ponadto tego typu rozwiązanie pozwala na eliminację i filtrowanie tzw. nieuzasadnionych wywołań oraz zapewnienie ciągłości przyjmowania zgłoszeń w przypadku przeciążenia lub awarii systemu. Do tego dochodzi obsługa zgłoszeń typu eCall, czyli automatycznych alarmów wysyłanych z samochodów biorących udział w kolizjach czy wypadkach. Ułatwienie w przekazaniu zgłoszenia mają mieć również obcokrajowcy oraz osoby głuchonieme. Numer alarmowy 998 (który wciąż będzie aktywny) jest drugim numerem alarmowym, przekierowanym do obsługi przez CPR w Lublinie. W czerwcu 2018 r. to stało się z numerem policji – 997, a na 2024 r. planowane jest przekierowanie numeru pogotowia ratunkowego – 999.

MLS