Aktualności
A2 coraz bliżej

A2 coraz bliżej

Autostrada A2 zyska nowy, liczący ponad 12 km, odcinek. Fragmentem trasy pomiędzy węzłami Gręzów i Siedlce Zachód mamy pojechać już jesienią 2023 r.

– Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o „Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” (ZRID) na odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Gręzów i Siedlce Zachodnie. Umożliwia ona rozpoczęcie robót w terenie – informuje Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o liczący 12,5 km odcinek autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego. Powstaną dwa węzły: Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska, np. ekrany akustyczne, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. bariery energochłonne.

Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua. – Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia, przy czym od uzyskania decyzji ZRID do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r. – dodaje M. Tarnowska.

Co z budową innych fragmentów autostrady A2 na wschód od Warszawy? Trwa jeszcze postępowanie administracyjne wojewody, w wyniku którego ma zostać wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla odcinka autostrady w rejonie miejscowości Groszki-Gręzów, na trasie Mińsk Mazowiecki-Siedlce. Będzie to dość długi, bo liczący ok. 37,5 km, fragment trasy, Termin zakończenia tego zadania przewidziany został na lato 2024 r. – Przypomnę, że na budowę czterech odcinków autostrady pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską, o łącznej długości 63,5 km umowy zostały podpisane w kwietniu. Dotyczyły fragmentów pomiędzy miejscowościami: Malinowiec-Łukowisko, Swory-Biała Podlaska, Siedlce Zachodnie-Malinowiec oraz Łukowisko-Swory. Dla pierwszych trzech z wymienionych odcinków w grudniu 2021 r. zostały złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID.

Jeżeli chodzi o ostatni 32-kilometrowy fragment autostrady wiodący w kierunku wschodnim, a biegnący od Białej Podlaskiej do granicy kraju w Kukurykach, to we wrześniu tego roku GDDKiA podpisała również umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji, które umożliwią realizację robót w terenie. – W styczniu planujemy złożyć wniosek o ZRID do wojewody lubelskiego. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji – wyjaśnia rzecznik GDDKiA.

MD