Aktualności
A2 coraz bliżej!

A2 coraz bliżej!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetarg na projekt i budowę autostrady A-2 na odcinku od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do podwarszawskiego węzła Lubelska.

Co dla mieszkańców naszego regionu oznacza ta inwestycja? Między innymi możliwość jeszcze szybszego dotarcia do Warszawy!

Postępowanie przetargowe na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki zostało ogłoszone w trybie dwustopniowego przetargu ograniczonego, co oznacza, że w pierwszym etapie wykonawcy będą składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Termin składania aplikacji wyznaczono na 12 listopada. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania (będzie to maksymalnie 20 przedsiębiorstw), otrzymają zaproszenie do złożenia oferty. Kryterium oceny będzie stanowiła nie tylko cena, ale również termin realizacji oraz okres gwarancji.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze obejmie projekt i budowę A2 na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego (odcinek pierwszy o długości ok. 6 km – od węzła Lubelska do węzła Konik). Drugie to wykonanie projektu wraz z budową ok. 9 km odcinka autostrady – od węzła Konik do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

 Więcej w papierowym wydaniu “EK”.

GU