Aktualności
Abp Andrzej Dzięga honorowym obywatelem Radzynia

Abp Andrzej Dzięga honorowym obywatelem Radzynia

Podczas ostatniej sesji rady miasta burmistrz Jerzy Rębek złożył wniosek o podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa miasta. Ma to związek z inicjatywą dużej grupy mieszkańców Radzynia, by uhonorować tym tytułem abp. Andrzeja Dzięgę.

Obecny metropolita szczecińsko-kamieński, wcześniej biskup sandomierski, uznany specjalista w zakresie prawa kościelnego, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to jeden z najwybitniejszych radzynian, patriota i konsekwentny obrońca świętości życia i rodziny. Urodził się w 1952 r. w Radzyniu Podlaskim, tu uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. 11 czerwca 1977 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze siedleckiej. W latach 2002-2009 był biskupem ordynariuszem diecezji sandomierskiej, a od 21 lutego 2009 r. jest arcybiskupem, metropolitą szczecińsko- kamieńskim. Abp. Dzięga pełni wiele funkcji w Konferencji Episkopatu Polski: jest m.in. przewodniczącym Rady Prawnej, członkiem Rady Stałej KEP (z wyboru), Rady ds. Rodziny, a także Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu. Nad wnioskiem o nadanie abp. A. Dziędze tytułu honorowego obywatela Radzynia radni miejscy pochylą  się we wrześniu.

MAKO