Diecezja
Aby bronić rodziny i życia

Aby bronić rodziny i życia

W ostatni weekend w dniach 10 i 11 maja w Parczewie odbyły się uroczystości ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela. Uroczystościom przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski wraz z bp Henrykiem Tomasikiem i bp. Janem Mazurem.

W sobotę przed południem odbyło się podsumowanie pracy rocznej w ramach programu diecezjalnego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Przedstawiciele dekanatów wraz z księżmi dzielili się świadectwem wiary po przeżytych katechezach. Ziemia Obiecana ­ to miejsce w którym człowiek pozwala działać Bogu, uznaje, że Bóg ma zawsze racje w życiu człowieka, choć nieraz logicznie jest to trudne , gdyż  na drodze człowiek spotyka krzyż. Zawierzenie Bogu dokonuje się przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. W świetle tej mądrości człowiek kształtuje swoje serce, które może kochać nawet nieprzyjaciół.

W południe została sprawowana Msza Św. z racji 40. rocznicy przeniesienia Obrazu Matki Bożej do Ołtarza głównego w bazylice, i 7. rocznicy koronacji cudownego obrazu.

W homilii bp Kiernikowski przypomniał, iż życie człowieka jest doświadczaniem pewnych braków, ale jeśli zaufa on Słowu Bożemu,  poprzez proste gesty udział w liturgii może doświadczyć cudu przemiany, gdyż Jezus jest Bogiem żywym. Duże trudności przeżywa dziś rodzina. To właśnie jej, jak zaznaczył ks. biskup, trzeba głosić Słowo Boże, by objawiać jej prawdziwą tożsamość, tzn. by pokazać czym jest i czym być powinna.

W tym też celu  pasterz diecezji  powołał w Parczewie Diecezjalne Sanktuarium Rodzin i utworzył kolegiatę i fraternię dla rozwoju Sanktuarium, jak i dla promocji chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Sanktuarium ma umacniać duchowo wiernych i wprowadzać ich w głębię wiary poprzez uczestnictwo w uroczystych celebracjach liturgicznych; kształtować należytą pobożność i kult maryjny. Będzie miejscem modlitwy za rodziny, życie poczęte a nienarodzone oraz wychowania młodego pokolenia. Ma także organizować spotkania formacyjne,  propagować stowarzyszenia i ruchy katolickie służące rodzinie. Szczególnymi uroczystościami obchodzonymi w Sanktuarium będą Diecezjalny Dzień Rodzin, przypadający w rocznicę koronacji obrazu (I niedziela maja) oraz Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).
 Sanktuarium jest miejscem modlitwy i doświadczania duchowych darów. Jednym z nich są odpusty, których mogą dostąpić w niektóre dni roku, a także za każdym razem, gdy wierny przybywa wraz z grupą pielgrzymkową.

Dla rozwoju Sanktuarium Pasterz Diecezji uroczyście powołał Kapitułę Kolegiacka p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin i mianował pierwszych kanoników. Prepozytem kapituły został ks. prałat Tadeusz Lewczuk ­ kustosz Sanktuarium.
Szczególne zadanie świadczenia pomocy rodzinom spoczęło na  Diecezjalnej Fraterni MB Królowej Rodzin, której członkami mogą zostać ludzie świeccy, angażujący się w szeroko pojętą działalność na rzecz rodziny. Do zadań fraterni należą: działalność na rzecz rodziny, pojmowanej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, angażowanie się w obronie życia, kultywowanie tradycji patriotycznych i obrona chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, wspieranie inicjatyw apostolskich Kościoła.

Po Mszy Św. bp Kiernikowski poświęcił zbudowane staraniem całej parafii stacje Drogi Krzyżowej. Później miało miejsce spotkanie przy stole ­ agapa.

W niedzielę, 11 maja, modliliśmy się za rodziny. 20 par małżeńskich przeżywających w tym roku 50. i 25. rocznicę małżeństwa odnowiło swoje ślubowanie. Było wzruszenie i  radość, a jednocześnie świadectwo, że można w małżeństwie być szczęśliwym przez lata.

To były niezapomniane chwile dla Parczewa. Warto więc tu przyjechać. ­ Maryja czeka.

ks. Jacek Sereda