Diecezja
Aby byli wierni i zjednoczeni

Aby byli wierni i zjednoczeni

11 listopada bialska parafia Narodzenia NMP przeżywała odpust ku czci swojego drugiego patrona - św. Jozafata Kuncewicza.

Uroczystej sumie przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Zbigniew Nikoniuk, proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach. Na początku kazania przypomniał, że św. Jozafat męczennik jest czczony także w kościele wschodnim. Ukazał go jako dobrego pasterza, który bronił jedności Kościoła, katolickiej wiary i powierzonych sobie ludzi. Kapłan przytoczył życiorys świętego i przypomniał zgromadzonym, że obecny kościół Narodzenia NMP był zbudowany z myślą o tym wspaniałym patronie. To tutaj przez wiele lat spoczywały jego relikwie. Dziś są przechowywane w bazylice św. Piotra na Watykanie.

Podczas homilii ks. Nikoniuk przywoływał postaci kapłanów, którzy byli wierni swojemu powołaniu i do końca trwali przy powierzonych sobie ludziach. Wspominał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i czterech duchownych, którzy płynęli na Titanicu. Tamci kapłani nie skorzystali z miejsc na łodziach ratunkowych. Do końca, jak dobrzy pasterze, trwali przy swoich owcach.

Wierność katolickiemu Kościołowi nie jest obca także współczesnym unitom.

– Do naszej parafii przynależy 139 osób. Niestety widzę, że często lepiej jest pamiętać o tych, co umarli i o męczennikach, bo żyjący dla niektórych są czasami tylko przeszkodą. Unici są jednak wierni. Nie wyobrażają sobie niedzieli bez Liturgii, zresztą tak jak i wy. Ilu już ludzi nauczyło się żyć bez Boga, Mszy św., przykazań, Kościoła i księdza? Co mamy zrobić św. Jozafacie? Natchnij mądrością nas kapłanów i was – rodziców, abyśmy nauczyli kochać święty Kościół tych najmłodszych. Miłości i wierności Chrystusowi i świętemu Kościołowi katolickiemu nie można wykształcić nakazem czy batem, ale przykładem. Wiara to skarb duchowy, który także trzeba umieć przekazywać – głosił duszpasterz.

Po południu wierni parafii Narodzenia NMP mogli wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu Walerego Szmata, wybitnego muzyka polskiego pochodzenia z Mińska na Białorusi. O możliwościach instrumentalnych i wokalnych tego artysty można było przekonać się już podczas odpustowej sumy. Artysta zaśpiewał wtedy psalm – łacińskie „Agnus Dei” i pieśń eucharystyczną.

Agnieszka Wawryniuk