Historia
Źródło: TK
Źródło: TK

Aby prowadził do Boga

W niedzielę, 19 października, w miejscowości Budziska wchodzącej w skład parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Zadybskiej poświęcono nowy krzyż. Eucharystia, której przewodniczył proboszcz ks. Włodzimierz Wąsowski, zgromadziła liczne grono mieszkańców i gości.

Nowy krzyż znajduje się na wjeździe do miejscowości, przy drodze prowadzącej od Żelechowa. Został postawiony w miejscu poprzedniego drewnianego krzyża z 1932 r., który wraz z biegiem lat uległ zniszczeniu. Mieszkańcy Budzisk, widząc zły stan dotychczasowego krzyża, wyszli z inicjatywą budowy nowego i solidarnie przystąpili do realizacji swoich zamierzeń.

W celu pozyskania środków na budowę została zorganizowana składka pieniężna – złożyli się bez wyjątku wszyscy mieszkańcy, następnie zakupiono potrzebny materiał i zlecono wykonanie. W połowie września rozpoczęto prace mające na celu porządkowanie terenu pod nowy obiekt sakralny, które finalnie zakończono postawieniem krzyża w piątek, 26 września.

Nowy krzyż o wysokości 4 m wykonany jest z metalu. Na skrzyżowaniu ramion znajduje się figura Pana Jezusa, a nad nią tabliczka z napisem INRI. Krzyż ogrodzony jest metalowym płotkiem, przy którym – w celu poprawienia estetyki – posadzono kwiaty i krzewy.

Msza św. i poświęcenie

W niedzielne popołudnie, 19 października, ok. 14.00, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej zaczęli gromadzić się licznie mieszkańcy oraz przybyli gości. Wszyscy oczekiwali na Mszę św. w intencji „o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla wszystkich żyjących mieszkańców Budzisk i ich rodzin oraz zmarłych z tej miejscowości”. Po nabożeństwie miało nastąpić poświęcenie nowego krzyża. Należy nadmienić, że miejscowi przygotowali się do uroczystości z niezwykłą starannością – remiza strażacka została specjalnie dostosowana do celebrowania Mszy św., powstał ołtarz, zadbano również o odpowiedni przystrój i dekorację kwiatami.

Punktualnie o 14.00 ks. W. Wąsowski, proboszcz parafii MBNP w Woli Zadybskiej, rozpoczął sprawowanie nabożeństwa. Podczas kazania mówił m.in. o znaczeniu krzyża w życiu każdego chrześcijanina. – Krzyże stoją na szczytach gór wszystkich kontynentów świata. Krzyż trzyma straż na grobach naszych bliskich i jest widoczny na ścianach mieszkań oraz przy drogach. Jest znakiem, przed którym ludzie modlą się i klękają, z którym żyją i cierpią, ale też umierają. Krzyż zawsze przypominał i przypomina ogrom miłości Boga do człowieka.

W nawiązaniu do uroczystości poświęcenia celebrans przypomniał mieszkańcom o funkcji nowego krzyża na terenie wsi. – Przy krzyżu, który dziś poświęcimy, będziemy przechodzić i przejeżdżać, podnosząc czapki i modląc się. Przy tym krzyżu będzie może ostatnia stacja tych, którzy odejdą do Boga. Przy tym krzyżu będziemy święcić pola, modląc się o dobre i szczęśliwe plony. Módlmy się wspólnie o to, aby ten krzyż przetrwał jak najdłużej, patronując mieszkańcom Budzisk i stale prowadził ich do Boga.

Po Eucharystii wierni we wspólnej modlitwie przeszli pod krzyż, który następnie został poświęcony przez ks. W. Wąsowskiego. Na zakończenie uroczystości wszyscy mieszkańcy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Wymiar duchowy

Poświęcenie krzyża było szczególnym i doniosłym wydarzeniem dla każdego mieszkańca Budzisk. Dzięki temu, że Msza św. była sprawowana na terenie wsi, w nabożeństwie mogli wziąć udział także starsi parafianie, dla których dojazd do kościoła w Woli Zadybskiej często jest utrudnieniem. Wierni zaangażowali się też we wspólną modlitwę oraz śpiewanie pieśni. Niedzielna uroczystość pozwoliła pogłębić więź pomiędzy mieszkańcami, umocniła ich wzajemną jedność i ociepliła relacje międzysąsiedzkie.

Oby więcej takich inicjatyw! Ku chwale Pana!

TOMASZ KOŹLAK