Region
Źródło: KN
Źródło: KN

Abyśmy wolność mądrze zagospodarowywali…

W 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim odprawiona została Msza św. w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

W uroczystości wzięli udział: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele miasta, gminy i powiatu oraz członkowie radzyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem. Eucharystię sprawowali proboszczowie trzech radzyńskich parafii: ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. Henryk Och, a także ks. płk Sławomir Niewęgłowski, który wygłosił homilię. Kaznodzieja nawiązał do obchodzonego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, a następnie przypomniał, że było ono naznaczone koniecznością walki o wolność, która toczyła się, począwszy od inwazji Sowietów w 1920 r., poprzez II wojnę światową, walkę żołnierzy niezłomnych ze zniewoleniem komunistycznym, zrywy antykomunistyczne z lat 1956, 1968, 1970, 1976. W tej historii jako przełomowe wydarzenie kapłan wskazał wybór Polaka - kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i jego pierwszą pielgrzymkę do Polski (1979). -

– Po roku nastąpiła piękna, niezwykła w dziejach świata pokojowa rewolucja, która zjednoczyła Polaków – zauważył ks. S. Niewęgłowski, podkreślając wielką rolę Kościoła w czasach zrywu Solidarności.

 – 13 grudnia 1981 r. piękne marzenia o niepodległości zostały stłumione – zaznaczył kapłan, przypominając zamordowanych duchownych: bł. ks. Jerzego Popiełuszkę ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława Suchowolca, ks. Stefana Niedzielaka, o. Honoriusza Kowalczyka. – Pan Bóg dał nam ludzi, którzy w mroku stanu wojennego podtrzymywali ducha narodu – zwrócił uwagę, akcentując szczególnie sylwetki ks. J. Popiełuszki i Jana Pawła II, który w ciemnych czasach stanu wojennego był dla Polaków „gwiazdą nadziei”.

 

Wyzwanie i zadanie

– Dziś dziękujemy za naszą ojczyznę i ludzi, którzy w tym trudnym czasie nie tracili ducha, a także tych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, byśmy pamiętali, że wolność krzyżami się mierzy. Ich trud jest dla nas wyzwaniem i zadaniem: musimy tę wolność dobrze zagospodarować. Zamiast walczyć między sobą, zacznijmy służyć ojczyźnie, zamiast nienawiści okazujmy jej miłość, zamiast zdrady – wierność – zaapelował ks. Niewęgłowski.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem bł. ks. J. Popiełuszki, gdzie złożono wieńce.

Uroczystość została zorganizowana przez radzyński oddział NSZZ „Solidarność”.

Karol Niewęgłowski