Aktualności
Adorujmy życie!

Adorujmy życie!

Zapraszamy do sanktuarium św. Józefa w Siedlcach 28 grudnia, o 18.00, na Mszę św. w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę ekspiacyjną.

Od wielu lat 28 grudnia, w Święto Młodzianków, modlimy się w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Publiczna debata, która rozpoczęła się 22 października wraz z ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP tzw. przesłanki eugenicznej, niewątpliwie uzasadnia słuszność podejmowania modlitwy w tej intencji. Ekspansja zła, którego byliśmy świadkami podczas tzw. czarnych marszy, pokazała, że ten temat cały czas wzbudza ogromne emocje. Pomijając kwestię, na ile manifestacje rzeczywiście były spontanicznym wyrazem niezadowolenia społecznego z powodu orzeczenia TK, niewątpliwie mogliśmy obserwować, jakim oporem, niezrozumieniem, wręcz nienawiścią skutkuje postawienie wyraźnej granicy złu. Słyszeliśmy hasło „piekło kobiet”, gdy tymczasem tzw. aborcja godzi przede wszystkim w podstawowe prawo do życia najbardziej bezbronnych. Czy miarą postępu cywilizacyjnego, za którym chcemy gonić, jest usuwanie ze społeczeństwa tych, którzy potrzebują naszej opieki i troski? Zrodziło się wiele pytań. Nadal mamy ich wiele. Zapewne widocznym już owocem tego dyskursu jest powoływanie do życia inicjatyw biorących pod swe skrzydła skrzywdzone, pozbawione wsparcia kobiety, rodziny, niepełnosprawne dzieci – i nagłaśnianie od dawna istniejących. Oby było ich jak najwięcej. Jednak tym, czego nigdy nie powinno zabraknąć, jest modlitwa. W naszych działaniach, którym niejednokrotnie przyświecają piękne intencje, musi być obecny Duch Boży, który sam jest dawcą i źródłem każdego istnienia. Jak mówił św. Paweł, a za nim ks. J. Popiełuszko, „zło dobrem zwyciężaj”. 
Biorąc pod uwagę obecne obostrzenia sanitarne, nie możemy licznie zgromadzić się na liturgii ani maszerować ulicami miasta z różańcami w rękach. Możemy natomiast adorować Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Przeżywamy kolejny rok liturgiczny, który ma nas przybliżyć do pogłębiania tajemnicy Eucharystii. Dlatego tym bardziej zasadne jest, by właśnie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem pytać: „Panie, co chcesz, abym uczynił?” i prosić o siłę, by zawsze opowiadać się po stronie życia. Ufamy, że trwanie przy Bogu, który pozostawił nam Siebie w Eucharystii, nie pozwoli nam się pogubić w podejmowaniu działań na rzecz obrony życia. Jak mówi prorok Izajasz: „Zła czynić nie będą ani zgubnie działać, po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze” (Iz 11,8).
Zapraszamy do sanktuarium św. Józefa w Siedlcach 28 grudnia, o 18.00, na Mszę św. w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci pod przewodnictwem bp. K. Gurdy, a po niej na adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę ekspiacyjną za grzechy przeciwko życiu. Zachęcamy też do uczestnictwa w tym czasie w Eucharystii w swoich parafiach ze wzbudzeniem intencji o ochronę życia w naszym kraju. Pamiętajmy, że cały czas możemy włączać się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Każde maryjne święto jest ku temu dobrą okazją. Więcej informacji można zdobyć na stronie internetowej www.dlazycia.info. 
Wszystkim, którym troska o życie leży na sercu, składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Emmanuel, który przyszedł na świat jako bezbronne dziecko, błogosławi wam i waszym Rodzinom.

Katarzyna Suchoń – Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie