Aktualności
Agencja ogłasza nabór

Agencja ogłasza nabór

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania pn. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski będą przyjmowane od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym ARR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości – wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Aby skorzystać z pomocy, należy wytwarzać artykuły, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Na pomoc finansową mogą również liczyć ci gospodarze, których produkty objęte są systemami rolnictwa ekologicznego oraz ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich lub integrowanej produkcji roślin.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach wspomnianego działania dostępne są na stronie internetowej agencji: www.arr.gov.pl w zakładce wsparcie rynkowe oraz w siedzibach oddziałów terenowych ARR.

GU