Aktualności
Aktywizowanie seniorów

Aktywizowanie seniorów

Radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Senior +. Będzie on funkcjonował w strukturze GOPS w Woli Uhruskiej, a jego uczestnikami będą mieszkańcy gminy w wieku 60+, nieaktywni zawodowo.

Urząd gminy trzykrotnie wnioskował do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o utworzenie takiego miejsca dla osób starszych. Udało się dopiero w 2020 r.

– Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wyodrębniony został podmiot, który będzie opiekował się klubem i organizował jego pracę. Będzie nim GOPS – poinformował Mariusz Jachimczuk, sekretarz gminy, podczas sesji rady gminy, która odbyła się 17 grudnia.

Klub zostanie zorganizowany w wiejskiej świetlicy w Bytyniu, gdzie do dyspozycji uczestników będzie m.in. siłownia wewnętrzna, telewizor, laptop, kuchnia gazowa z piekarnikiem i mikrofalówka. Przy budynku została już wykonana altana – miejsce na spotkania przy grillu. Koszt całego przedsięwzięcia to 50 tys. zł, z czego ponad 30 tys. zł pochodzi z urzędu wojewódzkiego. Mimo że zgodnie z projektem do klubu może przychodzić 16 osób, ustalono, że zostanie otwarty dla wszystkich chętnych, którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach. – Proponujemy zajęcia ruchowe, informatyczne, artystyczne, kulinarne czy ogrodnicze – mówiła Janina Kurzydłowska, kierownik GOPS. – Oczekujemy także na propozycje spędzania czasu od naszych seniorów.

Celem działania klubu jest aktywizowanie osób starszych do wspólnego spędzania czasu i motywowanie do działań samopomocowych i wolontarystycznych.

JS