Opinie
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Aktywni na wielu polach

Powstaniu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przyświecał konkretny cel: opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Z czasem działalność organizacji poszerzona została także o inne dziedziny aktywności, niemniej sens jej istnienia pozostał bez zmian. PKPS niesie pomoc człowiekowi w potrzebie, a dziesięciolecia działalności instytucji dowodzą, jak bardzo jest ona potrzebna.

Początki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej datowane są na rok 1958. Oddział w Siedlcach powstał rok później. - Usługi opiekuńcze stanowią trzon naszej działalności - potwierdza Robert Żur, prezes zarządu rejonowego tutejszego PKPS, dodając, iż świadczeniem objęci są mieszkańcy, którzy z racji wieku czy stwierdzonej ułomności nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

Jak wygląda realizacja wspomnianego zadania w praktyce? Warunkiem ubiegania się o opiekę i pomoc w codziennych czynnościach staje się przedłożenie w biurze PKPS skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. – Wsparcie w tym zakresie świadczone jest m.in. osobom niedołężnym. Zleceniobiorca oferuje wówczas pomoc w sprzątaniu, zakupach, pielęgnacji, a więc spełnianiu podstawowych czynności życiowych. W razie potrzeby opiekunka umawia też termin lekarskiej wizyty, a nawet towarzyszy podopiecznemu w drodze do przychodni. Grafik, tj. częstotliwość odwiedzin w domu zleceniobiorcy, zależny jest od wskazania zawartego w skierowaniu – wyjaśnia R. Żur z uwagą, iż z tej formy wsparcia korzystają 174 osoby.

– Zakres naszej działalności nie ogranicza się jednak tylko do terenu Siedlec. Świadczymy usługi także na rzecz mieszkańców ościennych miejscowości. Z reguły jest to pomoc rzeczowa, a w szczególności żywnościowa. Zasady współpracy ustalane są wtedy indywidualnie – sygnalizuje, wskazując na stosowne, regulujące m.in. kwestie rozliczeń, umowy zawierane z danymi jednostkami samorządowymi.

Zanim prezes naświetli inne działania podejmowane przez siedlecki Komitet, podkreśla, że zakres aktywności i liczba osób objętych konkretnym wsparciem to niewątpliwa zasługa jego poprzednika. ...

AW

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł