Kultura
Aktywni seniorzy

Aktywni seniorzy

Finał XII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów już za nami. Wzięło w nim udział blisko 300 wykonawców z całej Lubelszczyzny.

Impreza odbyła się w klubie uczelnianym dęblińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Droga do finału prowadziła przez wcześniejsze eliminacje, które odbyły się w Hrubieszowie, Chełmie oraz Dęblinie. Wzięło zmaganiach wzięło udział ok. 1000 seniorów. Uczestniczy finału rywalizowali w pięciu kategoriach.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Anna Kistelska i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz muzykolog z KUL prof. Iwona Sawulska

– Aktywność i zaangażowanie osób w dojrzałym, złotym wieku to wielka wartość, bez której nie moglibyśmy uczestniczyć w tak pięknym, artystycznym przedsięwzięciu. Starość nie jest czasem rozżalenia i samotności. To piękne lata, pełne humoru, radości, dystansu do rzeczywistości, czego jesteście najlepszym przykładem – powiedział na zakończenie przeglądu starosta rycki Stanisław Jagiełło.

Podczas przeglądu doceniono dyrektor MDK w Dęblinie Agatę Osikę-Kucharską. Za prace na rzecz seniorów otrzymała Złotą Odznakę Honorową Prezesa Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.


Zwycięzcy

Nagrody ufundowane przez starostę ryckiego otrzymali: zespół śpiewaczy Pelagia z Leopoldowa, Seniorki z Dubeczna, kabaret Pod Wyrwigroszem z Gutanowa, grupa wokalna Gaudeamus z Zamościa oraz zespół śpiewaczo-obrzędowy Wesołe Gosposie z Sitańca Kolonii, a także chór Camerata z Tomaszowa Lubelskiego. Nagrodę burmistrza Dęblina przyznano duetowi „Ja przez krótkie i czyli Irena i Andrzej z Sitańca”, a puchar dyrektora WOK recytatorce Alfredzie Cejko z Hrubieszowa.

Nagrody Prezesa Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymali: Jadwiga i Ryszard Granicowie z Włodawy, Stanisław Fryc z Niedrzewicy Dużej, Janina Jadczak z Chełma i Alicja Sosnowska z Puław. Nagroda prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie powędrowała do zespołu Jesienna Róża z Dęblina.

Krystian Pielacha