Kultura
Źródło: W
Źródło: W

Aleksandrie wręczone

4 września do grona nagradzanych od 1996 r. honorowymi nagrodami prezydenta Siedlec - Aleksandriami dołączyło sześć kolejnych osób: ks. kan. Wojciech Hackiewicz, dr Stefania Hęciak, Grzegorz Kołodziejak, Andrzej Kopiec, Andrzej Materski oraz Mariusz Woszczyński.

Nagroda przyznawana jest od 1996 r. osobom (oraz instytucjom), które swoją pracą, talentem, umiejętnościami oraz społecznikowską pasją i chęcią pomocy przyczyniają się do rozwoju Siedlec w różnych sferach życia.

Spotkaniu w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury zamykającemu tegoroczną edycję nagrody splendoru dodała bez wątpienia obecność wielu dotychczasowych laureatów, jak też Honorowych Obywateli Siedlec: mjr. Tadeusza Sobieszczaka „Dudka” oraz benedyktyna o. Leona Knabita.

Nagrodzeni

Wśród wielu funkcji pełnionych przez ks. W. Hackiewicza (jest on diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji siedleckiej, pomysłodawcą i organizatorem Jerycha Młodych, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologii, diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej) na plan pierwszy bez wątpienia wysuwa się udział w przygotowaniu i organizacji Światowych Dni Młodzieży. Odbierając statuetkę, ks. Wojciech wskazał na większą grupę, która zasłużyła na pochwały: – Przyjmuję tę nagrodę jako wyraz uznania dla grona współpracowników i organizatorów Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach, dziękując za ich otwarcie, mobilizację i zaangażowanie. Chciałbym wierzyć, że ŚDM były darem w sferze duchowej dla całego świata – dodał.

Związana z oświatą dr Stefania Hęciak jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przez trzy kadencje pełniła obowiązki radnej miejskiej. W listę zasług wpisuje się wieloletnia, trwająca od 25 lat praca przy organizacji Siedleckiego Forum Nauczycieli i Wychowawców.

Nagrody otrzymali również: Grzegorz Kołodziejak – finansista, współautor wielu projektów i strategii dot. rozwoju miasta Siedlce, zastępca skarbnika miasta Siedlce, Andrzej Kopiec – nauczyciel, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Prusa w Siedlcach, Andrzej Materski – działacz sportowy, trener piłkarski, wiceprezes Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce, redagujący w „Echu Katolickim” rubryki sportowe, oraz Mariusz Woszczyński – animator i działacz kulturalny, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Siedlce są jak magnes…

Nagrody wręczali wyróżnionemu gronu: prezydent Wojciech Kudelski, wiceprezydenci: Anna Sochacka i Jarosław Głowacki oraz przewodniczący rady miasta Henryk Niedziółka.

– Miasto, które nie potrafi przyciągnąć i zatrzymać ludzi o światłych umysłach, jest miastem biednym. Siedlce mają od czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej to szczęście, że są jak magnes dla artystów, nauczycieli, budowlańców – zaznaczył w swoim wystąpieniu prezydent. – Jedno jest pewne: Siedlce napędzają swoją koniunkturę poprzez ludzi o mądrych umysłach i dobrych sercach – dodał. Składając nagrodzonym gratulacje, przyznał, że w tym roku udało się uhonorować „Aleksandriami” takich ludzi, którzy potrafią wychowywać młodych, ciężko i bezinteresownie pracować.

LA