Aktualności
Ambasadorzy Polski Wschodniej

Ambasadorzy Polski Wschodniej

Ogłoszono wyniki konkursu o tytuł Ambasadora Polski Wschodniej za 2019 r. Wśród 130 nominowanych znalazła się m.in. wystawa fotografii „Tutejsi” Mateusza Baja jako odkrycie roku w kategorii „projekt”.

Na ekspozycję składa się cykl fotografii przedstawiających mieszkańców Polesia Zachodniego. Zdjęcia zostały zrobione w Polsce i na Ukrainie, m.in. w okolicach Włodawy, Tomaszówki i Szacka. Tytuł wystawy nawiązuje do spisu powszechnego z 1921 r., kiedy to większość mieszkańców tych terenów na pytanie o tożsamość narodową odpowiadała: „tutejsi”. M. Baj pochodzi z Włodawy. W ramach swojego projektu chciał przedstawić sąsiadów, którzy od II wojny światowej oddzieleni są od siebie nieistniejącą wcześniej granicą.

W kategorii „marka” nagrodzono Szlak Green Velo, w kategorii „projekt” Wertep Festival, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatralny, oraz Festiwal Trzech Kultur we Włodawie.

Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej przyznawany jest za innowacyjne przedsięwzięcia o charakterze społecznym, wielokulturowym i transgranicznym. Początki nagrody sięgają 2013 r., kiedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” nagrodzono osoby i podmioty działające w środkowo-wschodniej części kraju. W kolejnych edycjach rozszerzono zakres geograficzny – od Suwałk po Sanok. Od 2015 r. – obok dziedzin takich jak: działalność kulturalno-społeczna, samorząd, biznes, turystyka – pojawiły się także kategorie: „kultura i sztuka” oraz „odpowiedzialność społeczna”. Co roku przyznawana jest nagroda specjalna za działania transgraniczne lub transregionalne oraz tytuł honorowego Ambasadora Polski Wschodniej za całokształt działalności.

JS