Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Ambitne plany

W 2017 r. resort rolnictwa chce postawić na rozwój małych gospodarstw oraz promocję polskich marek.

W planach władz jest również zwiększenie dopłat do systemu ubezpieczeń upraw oraz wsparcie rolniczej sprzedaży bezpośredniej.

Więcej na ubezpieczenia

Zdaniem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela na ubezpieczenia zostanie przekazanych cztery razy więcej środków niż w ubiegłym roku. Mają one pochodzić z budżetu, a kwota wyniesie ok. 917 mln zł (w ubiegłym roku 200 mln zł). Minister zapowiedział też powołanie nowej instytucji, która oferować będzie ubezpieczenia dla producentów żywności. Ma ona konkurować z innymi podmiotami, które dziś przyznają takie wsparcie. Powstanie Towarzystwa Rolnego Ubezpieczeń Wzajemnych zaplanowano na połowę 2017 r.

Planowane jest także ograniczenie liczby agencji rolnych oraz inspekcji odpowiadających za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Rolniczy handel detaliczny ruszył

Od stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy o sprzedaży bezpośredniej, czyli rolniczym handlu detalicznym. Osoby planujące podjąć się takiej działalności nie muszą sporządzać projektu technologicznego. Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Każdy rolnik, który chce sprzedawać bezpośrednio swoje produkty, musi zapoznać się z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Opisują one m.in., jak należy postąpić w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, by został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności.

JAG