Aktualności
Ambitne plany samorządu

Ambitne plany samorządu

Rekordowe w historii ryckiego samorządu środki pomogą zmodernizować infrastrukturę drogową i kanalizacyjną.

Na szereg inwestycji w zakresie budownictwa drogowego pozwoliły dofinansowania zewnętrzne. Wraz z wkładem własnym gmina ma zamiar wydać na nie łącznie 35 mln zł. – Każdy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków ma duże znaczenie dla rozwoju miasta. Dotyczy to m.in. budowy ulicy Myśliwskiej, remontu Piaskowej i Górnej oraz ulic na osiedlu Słowackiego Jednorodzinne – mówi Jarosław Żaczek, burmistrz Ryk. Najbardziej strategiczne ma być zadanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Gmina zamierza nie tylko wydłużyć ul. Kochanowskiego i przebudować ul. Budowlaną i Fabryczną, ale też wybudować kanalizację ul. Przemysłowej. – Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju miasta i przygotować się pod potrzeby istniejących zakładów pracy i firmy, które będą szukały tam swojej nowej siedziby – zaznacza burmistrz.

W planach jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w Niwie Babickiej i Moszczance. – Przy tych stacjach nie było nic robione od momentu ich budowy. Dlatego, aby uzyskać dobrą jakość wody, muszą być zmodernizowane – przekonuje J. Żaczek. W ciągu najbliższych miesięcy rozpoczną się też procedury nad przeznaczeniem stawu Buksa na cele rekreacyjno-sportowe. W tym roku ma być przygotowana dokumentacja techniczna. – W dalszej kolejności złożymy wnioski o dofinansowania, a później przejdziemy do realizacji. Będą to jednak już kolejne lata – zaznacza włodarz.

W bieżącym roku planowane są także prace remontowe w budynkach oświatowych. Największy ma być prowadzony w szkole w Bobrownikach. Dojdzie też do rozbudowy jedynego samorządowego żłobka w Rykach.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA. 

Tomasz Kępka