Aktualności
Amonit wypromuje gminę

Amonit wypromuje gminę

Ponad 830 tys. zł unijnego dofinansowania trafiło właśnie do budżetu gminy. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę Leśnego Zespołu Rekreacyjno-Edukacyjnego „Amonit” w Klimkach.

Marszałek Jarosław Stawiarski podpisał z przedstawicielami gminy umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu pn. „Amonit – leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny w miejscowości Klimki” jest wspieranie rozwoju turystyki przyrodniczej.

Stanie się to m.in. dzięki budowie i udostępnieniu nowoczesnego kompleksu turystyczno-edukacyjnego, w ramach którego będą funkcjonowały dwa obiekty: sala wystawiennicza o charakterze przyrodniczo-geologicznym oraz kompleks Amonit. Ten ostatni ma składać się m.in. ze szlaków turystycznych i edukacyjnych oraz placu zabaw. – Stwierdziliśmy, że mamy niezagospodarowany teren starej wydmy polodowcowej, z pozostałości której możemy zrobić coś dobrego dla mieszkańców. Inwestycja powstaje przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży. Chcemy im udostępnić obszar atrakcyjny przyrodniczo, a także wybudować urządzenia, dzięki którym będziemy mogli edukować m.in. poprzez zabawę czy prezentację przeszłości geologicznej ziemi łukowskiej. Ponadto zamierzamy promować chronione amonity i popularyzować wiedzę na temat okresu czwartorzędu, którego pozostałości występują na naszych terenach – mówił wójt gminy Mariusz Osiak.

Blisko 180-metrowy szlak turystyczny będzie się składał ze ścieżki edukacyjnej (85 m) oraz pomostowej ścieżki zdrowia z niezbędnymi urządzeniami. W ramach inwestycji planowana jest również budowa kilku elementów infrastruktury technicznej, w tym m.in. zatoki dla autobusów z dojściami do obiektu, zjazdu z drogi publicznej, dojazdu do świetlicy z salą ekspozycyjną, parkingu dla aut, stojaków na rowery, przenośnych toalety, oświetlenia oraz ogrodzenie terenu. Cały teren – oświetlony dziesięcioma ekologicznymi lampami z panelami fotowoltaicznymi – zostanie objęty całodobowym systemem monitoringu. Zaprojektowana zostanie także strona internetowa, która będzie wykorzystywana do promocji zarówno gminy, jak i nowo powstającego kompleksu. Wśród zwiedzających będzie także dystrybuowana bezpłatna publikacja, gdzie szczegółowo zostaną opisane wszystkie elementy ekspozycji oraz zachodzące przed laty zjawiska geologiczne.

Całkowity koszt inwestycji powinien zamknąć się kwotą ok. 1,2 mln zł. Gmina posiada już gotowy projekt oraz niezbędne pozwolenia na budowę obiektu, który ma być gotowy już jesienią. 

MLS