Aktualności
An American in Kotuń

An American in Kotuń

10 września rozpoczną się bezpłatne zajęcia jęz. angielskiego. Odbywać się będą codziennie, przez dwa tygodnie, a ich miejsce to świetlica gminna w Kotuniu.

 Prowadzić je będą wolontariusze amerykańscy – dla wszystkich grup wiekowych. Zapisy trwają do końca sierpnia; chętni proszeni są o kontakt pod nr. tel. (25) 641-45-13 lub 660-798-849.

KL