Aktualności
Andrzej Czapski, prezydent miasta Biała Podlaska:

Andrzej Czapski, prezydent miasta Biała Podlaska:

W 2013 r. nastąpił istotny przełom w działaniach rewitalizacyjnych dotyczących centrum miasta. Przeprowadzone inwestycje wpłynęły pozytywnie na wizerunek Białej Podlaskiej. Po wielu latach wreszcie udało się odnowić część Parku Radziwiłłowskiego.

Efekty tego przedsięwzięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Odrestaurowanie parku było częścią dużego projektu związanego z rewitalizacją centrum miasta. Z pomocą środków unijnych udało się także odnowić siedzibę bialskiego oddziału Caritas oraz inne zakątki miasta. Projekt zostanie zakończony w 2014 r. Swój udział w rewitalizacji centrum ma także miejska spółka ZGL. Jej inwestycje opiewają na kilkanaście milionów zł. Cieszymy się również z zakończenia budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, realizowanej przez Bialskie Wodociągi. ZZO służy nie tylko miastu, ale i całemu regionowi. W 2013 r. PSW i AWF utworzyły własne centra badawcze, otworzono u nas szkołę trenerską i kręcono serial, co również wpłynęło pozytywnie na wizerunek Białej Podlaskiej.

Jednym z głównych problemów była i jest realizacja tzw. ustawy śmieciowej. Zaproponowana stawka okazała się przynajmniej o połowę za niska. Do obsługi systemu miasto musi dokładać miesięcznie ok. 300 tys. zł. Radni nie przyjęli proponowanych zmian. Dopłaty odbiją się niekorzystnie na bieżącej obsłudze miasta. Zaczniemy oszczędzać na innych wydatkach, co negatywnie wpłynie na jakość usług „miejskich”, oferowanych społeczeństwu Białej Podlaskiej.  

Obecnie przygotowujemy się do nowego okresu unijnego programowania. Prowadzimy pilne starania, by ulokować nasze miasto w gronie beneficjentów inwestycji obwodnicowych. Myślimy też o sfinalizowaniu koncepcji budowy wiaduktu nad torami przy ul. Lubelskiej.

AWAW