Aktualności
Apel o współpracę

Apel o współpracę

Andrzej Sitnik oficjalnie objął urząd prezydenta Siedlec. - Chcę łączyć, a nie dzielić - zadeklarował po zaprzysiężeniu, apelując o współpracę.

Pierwsza sesja rady miasta kadencji 2018-23 odbyła się 23 listopada. Obrady rozpoczęto od wręczenia 23 radnym zaświadczeń o wyborze, po czym nastąpiło złożenie przez nich ślubowania.

Kolejnym punktem programu sesji był wybór prezydium rady. Na stanowisko przewodniczącego rady miasta zgłoszono dwóch kandydatów: pełniącego tę funkcję podczas minionej kadencji Henryka Niedziółkę, rekomendowanego przez koalicję Prawo i Sprawiedliwość oraz Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, a także Piotra Karasia – zaproponowanego przez „Lepsze Siedlce” i „Bezpartyjne Siedlce”. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 12 do 11 zwyciężył kandydat PiS-STS. – Zrobię wszystko, by spełnić oczekiwania radnych i mieszkańców. Wykonam to najlepiej, jak umiem – powiedział po ogłoszeniu wyników H. Niedziółka. Zadeklarował także współpracę z prezydentem przy wszystkich uchwałach korzystnych dla miasta. – Dołożę wszelkich starań, by były one przyjazne i wpływały pozytywnie na dalszy rozwój Siedlec. Wspólnie możemy zrobić wiele – stwierdził przewodniczący rady. Nowemu prezydentowi życzył sukcesów w pracy na rzecz miasta, a radnym satysfakcji z wypełniania misji.

Na wiceprzewodniczących wybrano: Macieja Nowaka, Grzegorza Chwedoruka i Roberta Chojeckiego – wszyscy trzej weszli do rady z listy PiS-STS.

Więcej w bieżącym wydaniu “Echa”.

HAH