Aktualności
Apteki są zobligowane

Apteki są zobligowane

Do niedawna w lokalnych aptekach można było zostawiać przeterminowane leki. Jednak sytuacja zmieniła się. Sprawa braku pojemników w miejskich aptekach została poruszona podczas październikowej sesji rady miasta.

Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i nadzoru właścicielskiego Marek Domański poinformował, że osiem pojemników na leki przeterminowane, zakupionych przez miasto, zostało z aptek zabranych. Pierwotny zamysł był taki, by miasto płaciło za ich opróżnianie. Wykonywała to zadanie firma wybrana w drodze zapytania ofertowego. Umowa na 2013 r. opiewała na kwotę 5 tys. zł. W zakres obowiązków wchodził odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych, bo właśnie do tej grupy zaliczane są leki.

Co wpłynęło na zmianę tego porządku rzeczy? – Sytuacja zmieniła się, gdy z coraz większym nasileniem zaczęły do nas dochodzić sygnały, że z pojemników korzystają nie tylko klienci aptek, ale sami aptekarze. Do ich obowiązków należało bowiem postawienie takich pojemników i ponoszenie kosztów z tym związanych. Zostały więc zabrane – wyjaśnił naczelnik Domański. – Myśleliśmy o umieszczeniu ich w innych, często odwiedzanych przez łukowian miejscach. Jednak przeterminowane medykamenty to materiał niebezpieczny. Pozostał jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, skąd zabiera je firma do tego uprawniona – dodał.

Dywagacje na temat leków ucięła radna Izabela Bielecka – farmaceuta. – Apteki są zobligowane do podpisania umowy z firmą utylizującą odpady niebezpieczne, czyli np. leki przeterminowane. Każdy klient może więc przynieść do apteki lek uszkodzony bądź przeterminowany. Nawet jeśli apteka nie posiada specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, ma obowiązek przyjęcia materiału – dodała.

WE