Aktualności
Artur Grzyb, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego:

Artur Grzyb, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego:

2013 r. jest już siódmym, w którym realizujemy długoletni plan budowy i remontów ciągów komunikacyjnych miasta. Przebudowana została nawierzchnia ul. Pocztowej, zbudowano ulicę boczną od Wyszyńskiego oraz nawierzchnię na łączniku ulic Kasztanowej i Wiśniowej.

Przebudowano ulice: Kordiana, Handlową i Zgodną oraz ul. Wierzbową, w której wykonano również kanalizację deszczową. Nowe nawierzchnie zyskały ulice: Słowackiego, Zachodnia i Zawadki z wykonaniem w nich kanalizacji deszczowej. Kanalizację deszczową wykonano także na osiedlu domków jednorodzinnych ZREMB. Ułożono kostkę na łączniku ul. Wiejskiej i Warszawskiej oraz chodnik ze ścieżką rowerową w ul. Zahajkowskiej. Przebudowano również nawierzchnię ul. Tuliłowskiej. Ponadto otworzyliśmy Szkołę Przysposabiającą do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na którą dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zaadaptowaliśmy pomieszczenia. Ze środków PROW przebudowaliśmy miejskie targowisko przy ul. Zarówie, zakończyliśmy drugi etap budowy promenady wzdłuż Krzny i kontynuowaliśmy budowę Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych. Podpisaliśmy list intencyjny o współpracy gospodarczej z przedstawicielami miasta Tangshan w Chinach i nawiązaliśmy kontakty z potencjalnymi chińskimi inwestorami. Rozpoczęliśmy także termorenowację Pałacu Potockich. Jako samorząd najbardziej przyjazny przedsiębiorcom w województwie lubelskim otrzymaliśmy tytuł Promotora Przedsiębiorczości, w konkursie „Dobre, bo polskie” dostaliśmy certyfikat „Gmina przyjazna turystom”, a w grudniu w Senacie RP odebrałem prestiżową nagrodę „Samorząd Przyjazny Seniorom”.

BZ