Kościół
Zawsze ufał Panu Bogu
34/2008 (686) 2008-08-20

Zawsze ufał Panu Bogu

Ksiądz doktor kanonik Czesław Nowicki zawsze ufał Panu Bogu i kochał Matkę Najświętszą, której poświęcił swoje życie. To stwierdzenie jest najkrótszą charakterystyką jego osoby.