Aktualności
Autostrada coraz bliżej

Autostrada coraz bliżej

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze w tym roku planowane jest udostępnienie kierowcom dwóch nowych odcinków autostrady A2.

Mowa o przeszło 12-kilometrowych fragmentach drogi między Kałuszynem i Groszkami oraz Siedlcami Zachód i Siedlcami Południe. Według prognoz budowa środkowego odcinka trasy pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód (12,9 km) powinna zakończyć się w przyszłym roku.

 

Ostatnie szlify

Do tego czasu ruch pomiędzy wspomnianymi węzłami będzie odbywać się po drodze krajowej nr 2. – Na budowanych odcinkach A2 pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami wykonawcy realizują prace drogowe związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni jezdni na ciągu głównym. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej kolidujące z przebiegiem drogi, montowane ekrany akustyczne, bariery energochłonne i siatka ogrodzeniowa – mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA. Z uwagi na różne terminy podpisywania umów zawansowanie prac budowlanych na poszczególnych etapach znajduje się na różnych poziomach. W procentach przedstawia się to następująco: Kałuszyn – Groszki 73%, Groszki – Siedlce Zachód 62%, Siedlce Zachód – Siedlce Południe 91%.

Więcej w kolejnym wydaniu ECHA. 

MLS