Rozmaitości
Źródło: KO
Źródło: KO

Badania profilaktyczne

Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Maksymę tę mogły wprowadzić w życie mieszkanki Siedlec, które 7 czerwca odwiedziły przychodnie i wykonały bezpłatne badania profilaktyczne.

Dzięki zaangażowaniu siedleckich placówek medycznych i wsparciu samorządu miejskiego w ramach kolejnej edycji „białej soboty” można było wykonać bezpłatnie mammografię i cytologię, a także zasięgnąć porady specjalistów. Do skorzystania z badań zachęcała wiceprezydent Siedlec Anna Sochacka.

 – Statystyki wskazują, że wczesne wykrycie choroby pozwala ją całkowicie wyeliminować. Często jednak pacjenci zgłaszają się do lekarza za późno. Tymczasem wystarczyło się wcześniej przebadać. Akcje profilaktyczne, takie jak „Biała sobota”, mają pomóc mieszkankom miasta – zwróciła uwagę wiceprezydent.

Bezpłatne badania można było wykonać w kilku przychodniach zdrowia w mieście, m.in. na ul. Starowiejskiej, Poniatowskiego, Kleeberga i 3 Maja. Podczas spotkania specjaliści opowiadali o aktualnie prowadzonych programach profilaktycznych, prawach pacjenta, a także odpowiadali na pytania związane z bezpłatnym leczeniem.

Teoria swoje, a praktyka swoje

Choć każda kobieta wie, że należy się badać, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. – Dzisiejsza akcja nie cieszyła się zbytnim powodzeniem. Do 13.00 przebadałyśmy dziesięć pań – zdradza Anna Rajca, położna w jednej z przychodni uczestniczących w „białej sobocie”. – Zastanawia mnie fakt, że mimo wielu kampanii kobiety nadal rzadko korzystają z badań, nie jest to dla nich priorytetem – zwraca uwagę położna i dodaje, że większy odzew na akcję był w ubiegłym roku. – Panie, które się wtedy zbadały, po raz kolejny trafią do nas za trzy lata, oczywiście pod warunkiem, że nic się nie będzie działo – wyjaśnia.

A. Rajca ma też bardziej optymistyczne wytłumaczenie braku zainteresowania „białą sobotą”. – Być może wynika to z tego, że kobiety korzystają z wizyt u ginekologa na NFZ i podczas nich przeprowadzane są badania albo też prywatnie wykonują mammografię i cytologię – podsumowuje położna. 

Czas na panów

„Białą sobotę” poprzedziła konferencja zorganizowana tydzień wcześniej. Poświęcona była profilaktyce badań chorób nowotworowych. – Siedlce to miasto przyjazne, dlatego w pracy naszego samorządu bardzo ważne jest stwarzanie warunków do jak najlepszej profilaktyki i zapobiegania chorobom nowotworowym. Chcemy, żeby mieszkańcy Siedlec mieli możliwość skorzystania z badań profilaktycznych – zwróciła uwagę wiceprezydent A. Sochacka.

Wśród wielu wystąpień poświęconych zapobieganiu i diagnostyce, a także leczeniu chorób nowotworowych zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Ewy Frodis Vasteras, która omówiła doświadczenia w diagnostyce raka piersi na przykładzie specjalistycznego ośrodka leczniczego, który działa w Szwecji. E. F. Vasteras zauważyła, że w Skandynawii poziom diagnostyki jest o wiele wyższy, stąd większa uleczalność chorób nowotworowych. Konferencja zakończyła się dyskusją i wymianą doświadczeń w dziedzinie organizacji lecznictwa, a także prowadzenia badań profilaktycznych. A. Sochacka zapowiedziała, że miasto planuje akcję, w której z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać także panowie.

KO