Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Bądźcie wierni Jezusowi jak św. Jakub

W piątek, 25 lipca, parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach przeżywała uroczystość odpustową ku czci św. Jakuba. Poprzedziło ją nabożeństwo 40-godzinne, w czasie którego odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Każdego dnia wierni uczestniczyli w adoracjach prywatnych i wspólnotowych prowadzonych przez miejscowych duszpasterzy oraz wspólnoty parafialne. W ciągu dnia była też możliwość spowiedzi. Centrum trzydniowego przygotowania - każdego dnia o 12.00 - była Eucharystia celebrowana przez ks. kan. Krzysztofa Czyrkę, proboszcza parafii. W homiliach ksiądz proboszcz przypominał, że Chrystus zwraca się do nas po imieniu, tak jak zwrócił się do Marii Magdaleny. I tak jak jej, tak i nam pragnie otworzyć oczy i ukazać prawdziwy sens życia z Bogiem. Wtedy doświadczymy Jego miłości. Im bliżej Niego będziemy, tym bardziej będzie On w nas działał i nas przemieniał.

Centralne uroczystości odpustowe odbyły się w piątek – w dzień św. Jakuba Apostoła – o 12.00. Uroczystościom przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Po powitaniu przez księdza proboszcza oraz rodzinę – Annę i Stanisława Jagiełłów pasterz diecezji siedleckiej dokonał poświęcenia nowego obrazu św. Jakuba – patrona parafii, następnie przewodniczył sumie odpustowej.

W homilii ksiądz biskup zwrócił uwagę, że pierwsze spotkanie św. Jakuba z Jezusem zmieniło jego życie. Otrzymał on dar wiary, co spowodowało, że zostawił wszystko, zawierzył Jezusowi, poszedł za Nim i pozostał Mu wierny do końca. Nasze spotkanie z Jezusem jest możliwe na płaszczyźnie wiary. Mamy z Nim wiązać swoje życie, mamy iść za Jezusem, a wtedy Chrystus zacznie pisać nową historię naszego życia, tak jak to się stało w życiu św. Jakuba. Nasza droga za Jezusem to droga, gdzie On nam pokazuje, jak mamy postępować. Nie możemy oburzać się na Jego argumenty i wymagania, bo Jezus nie tylko poucza, ale też daje łaskę i pomoc w byciu Jego świadkiem. – Zaufajcie Jezusowi i bądźcie Mu wierni do końca jak św. Jakub – apelował bp K. Gurda.

Po sumie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do św. Jakuba Apostoła i procesja eucharystyczna. Wzięły w niej udział panie w strojach ludowych z zespołów działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach, dzieci w strojach komunijnych, prawie 30 duchownych i licznie zgromadzeni wierni.

Po Eucharystii, przy wspólnym obiedzie, miało miejsce spotkanie księdza biskupa z księżmi z dekanatu, była to bowiem pierwsza wizyta pasterza diecezji w tym dekanacie ryckim. Poszczególni księża proboszczowie dokonali krótkiej prezentacji swoich parafii.

Przez orędownictwo patrona

W to parafialne świętowanie wpisuje się również dzień imienin proboszcza – ks. kan. Krzysztofa Czyrki, który przewodniczył Eucharystii o 18.00, zaś ks. Jarosław modlił się podczas tej Mszy św. w intencji solenizanta. Poprzedziły ją serdeczne życzenia przedstawicieli parafii, instytucji i władz samorządowych. Wszyscy, dostrzegając pracę księdza kanonika, dziękowali za gorliwość, troskę o parafię i wiernych, życząc przy tym siły oraz obfitości Bożych darów na dalsze lata pracy duszpasterskiej.

W czasie Eucharystii modlono się również za kierowców i kierującymi pojazdami mechanicznymi z racji Tygodnia św. Krzysztofa. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów; zebrane ofiary przeznaczono na zakup środków transportu dla misjonarzy. W dniu odpustu homilie na Mszach św. przedpołudniowych i wieczornej głosił ks. dr hab. Dariusz Lipiec – profesor KUL, ukazując osobę św. Jakuba jako patrona godnego naśladowania we współczesnym świecie.

Ten czas był okazją dla parafialnej wspólnoty do pogłębienia wiary i możliwością, aby wypraszać u Boga potrzebne łaski przez orędownictwa patrona – św. Jakuba Apostoła.

XDO


Wszechmogący wieczny Boże, który krwią męczeńską św. Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj sie Twoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą św. Jakuba Apostoła podobał się Tobie i swoim postępowaniem służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię, Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi św. Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości służyli Ci godnie swoim postępowaniem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.