Aktualności
Barwy wolontariatu

Barwy wolontariatu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

 Organizowane po raz czwarty zmagania są etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Jego organizatorami na Mazowszu są Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami, a także wspierających ruch wolontarystyczny w kraju. Nominowani do konkursu mogą być: pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego wreszcie osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.dialog.mazovia.pl. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest 27 października podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

MLS