Aktualności
Będą drogi

Będą drogi

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wśród 42 zarekomendowanych przez wojewodę mazowieckiego projektów, które otrzymają dotację, 23 dotyczą dróg gminnych, zaś 19 – powiatowych. Łącznie za kwotę 173 mln zł zostanie zmodernizowanych ponad 128 km dróg. W naszym regionie dofinansowanie otrzymają m.in. projekty dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Klimowizna – Ruchna – Szaruty i Mokobody – Nakory oraz gminnych: Huszlew – Kobylany, Wola Wodyńska – Oleśnica, Górzno – Potaszniki, jak również przebudowy drogi w miejscowości Ujrzanów. 

MLS