Aktualności
Będą karać!

Będą karać!

Bialski magistrat we współpracy ze strażnikami miejskimi prowadzi akcję dotyczącą zakazu palenia śmieci w gospodarstwach domowych. Kampania ma charakter informacyjny.

Mimo sprawnie działającego systemu gospodarki odpadami i ponoszonym z tego tytułu opłatom, wielu mieszkańców miasta nadal spala część śmieci w domowych piecach. Takie zachowanie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale też kłóci się ze zdrowym rozsądkiem.

– W gospodarstwach domowych, oprócz opału, można spalać jedynie: czysty papier, tekturę, drewno, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, opakowania z tektury, papieru i drewna oraz mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury – wylicza Artur Kozioł, zastępca komendanta bialskiej straży miejskiej.

Niestety wielu mieszkańców zapomina o zakazie palenia butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu tetrapak, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy czy przepracowanych olejów. W piecach przystosowanych do palenia drewnem i węglem nieraz lądują także stare meble, odzież, papier z kolorowych magazynów, zanieczyszczone tłuszczami i farbami papiery lub drewniane ramy okienne.

Więcej w papierowym wydaniu “EK”

AWAW