Aktualności
Będą kontrole

Będą kontrole

Podczas ostatniej sesji wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz zapowiedział kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyjaśnił, dodając, że właściciele nieruchomości mogą zostać wezwani do urzędu ze stosownymi dokumentami lub spodziewać się wizyty pracownika gminy. Inspekcja będzie polegać na sprawdzeniu: zawartej umowy z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych/wywozu osadów ściekowych, dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za opróżnianie szamb oraz osadników – rachunki, faktury VAT, częstotliwości wywozu nieczystości. – Odpady ciekłe powinny być odbierane przez firmę sukcesywnie: jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie tak, jak wskazuje na to sposób użytkowania konkretnej przydomowej oczyszczalni, natomiast w zbiornikach zamkniętych zgodnie z wytwarzaną ilością. Tak mówi ustawa, która zakłada represje. My nie zamierzamy tego robić. Po pierwsze – chcemy przygotować solidne sprawozdanie, po drugie – edukować, a co najważniejsze: uzyskać potwierdzenie odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy – zapewnił K. Adamowicz.

DY