Aktualności
Będą nowe miasta?

Będą nowe miasta?

Z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyszła z propozycją przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które w wyniku rosyjskiej represji utraciły statusy miast.

Niewykluczone, że już 1 stycznia 2024 r. w naszym regionie miastami ponownie staną się m.in. Osieck i Maciejowice. W obydwu gminach rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne w sprawie zmiany statusu miejscowości.

 

Jest szansa

Prawa miejskie nadał Maciejowicom w 1507 r. król Zygmunt Stary, natomiast Osieck stał się miastem za sprawą jego syna Zygmunta Augusta w 1558 r. Od kolejnych władców Polski miejscowości otrzymały szereg przywilejów, które stymulowały ich rozwój. W 1869 r. za udział w powstaniu styczniowym – podobnie jak wiele innych miast w kraju – zostały ukarane przez carskich zaborców odebraniem przywilejów i degradacją. Pod koniec ubiegłego roku samorządy otrzymały pisma od wojewody mazowieckiego, który w imieniu KPRM zaproponował, by miejscowości, które w wyniku represji rosyjskiej utraciły prawa miejskie, rozważyły ich przywrócenie.

 

Istotna decyzja

Podczas odbywającej się na początku lutego sesji rada gminy Osieck podjęła wstępną decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Poprawiona uchwała została ostatecznie przyjęta podczas sesji nadzwyczajnej tak, by od 14 lutego każdy mieszkaniec gminy mógł wyrazić swoją opinię na temat tego, czy od 1 stycznia przyszłego roku Osieck powinien być miastem. „Rozpocznijmy społeczną debatę i razem przedyskutujmy wszystkie merytoryczne argumenty. (…) To istotna decyzja, którą powinniśmy podjąć razem. Zdaję sobie sprawę z tego, że wśród nas będą gorący orędownicy tej zmiany, dla których przywrócenie praw miejskich Osiecka to wyrównanie historycznych krzywd i triumf sprawiedliwości dziejowej. Wiem też, że dla wielu z nas taka zmiana wydaje się niepotrzebna i przedwczesna. Zależy mi na tym, by obie strony miały szansę być usłyszane. Dlatego wraz z zespołem urzędników zobowiązuję się do zebrania rzetelnej informacji w tym temacie, prezentowania ich na naszej stronie internetowej i zorganizowania spotkania informacyjnego. Mam nadzieję, że pozwoli ono wymienić poglądy i wraz z wynikami konsultacji społecznych pomoże podjąć optymalną dla nas decyzję” – napisała w liście do mieszkańców wójt gminy Karolina Zowczak.

Konsultacje społeczne potrwają do 3 marca. Ankietę w wersji elektronicznej znajdziemy na stronie internetowej urzędu gminy osieck.pl. Z kolei w formie papierowej dokument można wypełnić w urzędzie gminy oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

Najmniejsze miasto

W nadwiślańskich Maciejowicach rozpoczęte 20 lutego konsultacje potrwają do 10 marca. Stosowne materiały informacyjne i promocyjne dostępne są u sołtysów, na tablicach ogłoszeniowych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej urzędu gminy (maciejowice.pl). Składającą się z trzech punktów ankietę (jestem „za”, jestem przeciw, wstrzymuję się) może wypełnić każdy pełnoletni mieszkaniec gminy. Wynik głosowania nie będzie wiążący dla radnych, którzy podczas marcowej sesji zdecydują czy wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o nadanie Maciejowicom praw miejskich. Obecnie gmina liczy ok. 6,5 tys. mieszkańców. Samą stolicę zamieszkuje ok. 1,5 tys. osób. Gdyby Maciejowice odzyskały status miasta, byłyby najmniejszym tego typu ośrodkiem w powiecie garwolińskim.

 

Korzyści

Jak podkreślają włodarze gmin ubiegających się o przywrócenie statusu miasta, kierowane przez nich ośrodki zyskałyby przede wszystkim większy prestiż. Ponadto przed miastem otwierają się nowe możliwości pozyskania funduszy europejskich adresowanych zarówno do miast jak i obszarów wiejskich. Z nowym statusem wiązałoby się również większe zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów.

Wójtowie zapewniają również, że mieszkańcy nie odczują negatywnie

zmian administracyjnych. Uzyskanie statusu miasta nie oznacza wyższych podatków opłat za wodę, ścieki czy wywóz śmieci, które – zgodnie z obowiązującym prawem – uchwalają samorządy w granicach ustalonych przez ministerstwo finansów, bez względu na status miejscowości. Mieszkańcy nie będą musieli wymieniać również dokumentów, a nauczyciele obawiać się o utratę prawa do tzw. dodatku wiejskiego, bowiem ten przysługuje pedagogom pracującym w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są one miastem, czy wioską.

MLS