Region
Będą podwyżki

Będą podwyżki

Podczas ostatniej sesji najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz śmieci oraz transport nieczystości ciekłych.

W obradach, które odbyły się  23 marca, udział wziął wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach Danuta Borkowska. Po przyjęciu porządku obrad przedstawiono informację o pracy między sesjami. D. Borkowska omówiła kwestię bezrobocia na terenie miasta i gminy oraz wskazała na kierunki przeciwdziałania, m.in. stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami rynku pracy. – Chcemy skoordynować działania w edukacji, pomocy społecznej oraz sferze lokalnego biznesu – mówiła.

W dalszej części sesji najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy. Radni wprowadzili 10% podwyżkę na te usługi. Roman Pudłowski, prezes spółki KOM-GAZ, która zajmuje się odbieraniem odpadów w gminie, postulował o znacznie wyższe stawki. Jego zdaniem te uchwalone są niewystarczające i podkreślał, że spółka odnotuje straty. Dotychczasowe ceny obowiązywały od 2009 r. Nowe będą wynosić 65 zł za m³ odpadów na terenie wiejskim i 60 zł na terenie miasta.

Tadeusz Nieścioruk