Aktualności
Będą rewitalizować

Będą rewitalizować

21 czerwca, podczas sesji rady gminy, wójt Karolina Zowczak została upoważniona do powołania komitetu rewitalizacji gminy. Organ będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą wójta w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Osieck na lata 2015-2023 oraz oceny jego przebiegu.

W drugiej połowie kwietnia zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o udzieleniu gminie dotacji celowej w wysokości ponad 61 tys. zł, co pozwala zamknąć etap prac przygotowawczych i przystąpić do właściwej realizacji programu. Osoby chętne do prac w komitecie mogą zgłaszać się do 7 lipca. Stosowny formularz oraz regulamin działalności komitetu dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem www.osieck.pl. 
 

MLS