Aktualności
Będą szkolić

Będą szkolić

23 czerwca, od 9.00 do 17.00, w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki (ul. Rynek 4) odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rolników pt. Dobre praktyki rolnicze sprzyjające bioróżnorodności.

W składającym się z części teoretycznej i praktycznej szkoleniu mogą uczestniczyć rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący obszar gminy oraz prowadzący na jej terenie działalność rolniczą. Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatne materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowy program spotkania oraz kontakt do organizatorów można znaleźć na stronie urzędu gminy pod adresem www.koden.pl. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim”.

MLS