Aktualności
Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Zakończyła się budowa ronda u zbiegu alei Jana Pawła II i ul. Kościelnej. Władze miasta są przekonane, że nowa organizacja ruchu w miejscu, w którym rocznie dochodziło do kilkudziesięciu kolizji, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększy komfort kierowców.

Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy samorządów gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Koszt robót wyniósł niecałe 2 mln zł. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 70%, natomiast po 15% dołożyły miasto wyłożyły miasto i powiat.

MD