Aktualności
Będzie kanalizacja

Będzie kanalizacja

Od kilku dni prowadzone są w Siedlcach prace związane z budową kanalizacji deszczowej na ul. Pułaskiego na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i Kilińskiego.

Podzielona na dwa etapy inwestycja ma być gotowa do końca maja przyszłego roku. Pierwszy etap robót potrwa do 7 listopada. Pozostałe prace będą wznowione po przerwie zimowej i rozpoczną się 1 marca. Jak informują przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji inwestycja ma zapewnić odseparowanie wód opadowych i roztopowych od istniejącego systemu kanalizacji, tak by w przyszłości wykluczyć możliwość występowanie podtopień wywołanych m.in. intensywnymi opadami deszczu. Do nowej nitka kanalizacji trafią także wody opadowe z rejonu skrzyżowania ul. Pułaskiego i Kochanowskiego oraz ze Skweru Niepodległości. 

MLS