Aktualności
Będzie posterunek

Będzie posterunek

Zlikwidowany w latach 90 ubiegłego stulecia posterunek policji w Drelowie wznowi najprawdopodobniej działalność już w przyszłym roku. Policjanci będą mieli teraz nową siedzibę.

Obecnie trwają prace logistyczne związane z przygotowaniem działki przy drodze wojewódzkiej nr 813 obok Gminnego Zespołu Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej. Zapowiadana budowa nowej siedziby wpisuje się w rządowe plany odtworzenia 250 posterunków w małych miejscowościach na terenie całego kraju. Warunkami koniecznymi do powstania placówki są: wytyczenie działki i uzbrojenie jej w przyłącza wodne i elektryczne oraz dojazd, a następnie przekazanie placu komendzie wojewódzkiej policji. Posterunek zostanie wzniesiony na koszt państwa, co prawdopodobnie nastąpi do końca przyszłego roku.

MLS