Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Będzie sala koncertowa

Rozpoczął się remont budynku dawnej stajni i wozowni w międzyrzeckim zespole pałacowo-parkowym. Będzie się w nim mieścić szkoła muzyczna.

Obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego działa w dawnej siedzibie przedszkola przy ul. Kościuszki. Uczniowie i nauczyciele narzekają, że jest tam za ciasno, co utrudnia naukę, i brakuje miejsca na salę koncertową. Problem ten ma rozwiązać przeniesienie szkoły do zabytkowego obiektu w zespole pałacowo-parkowym. Po remoncie będzie on wizytówką miasta. Bez trudu dostrzegą go osoby wjeżdżające do miasta od strony Lublina.

Pozyskano pieniądze

Budynek o powierzchni użytkowej ponad 1 tys. m² wraz z gruntem o powierzchni ok. 1,1 ha jest własnością samorządu miasta, który w 2010 r. nieodpłatnie pozyskał go od Agencji Nieruchomości Rolnych. Do niedawna funkcjonowała tam hurtownia wędlin, ale zabytkowy, dość duży budynek popadał w ruinę. – W związku z tym, że szkoła muzyczna borykała się z problemami lokalowym, pojawił się pomysł przeniesienia tam tej instytucji. Miasto nie było w stanie sfinansować remontu. Jednak dzięki współpracy z dyrektorem szkoły Januszem Samociukiem oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać niezbędne środki na adaptację tego obiektu – mówi burmistrz Artur Grzyb. Wcześniej, w grudniu 2011 r., miasto oddało budynek szkole w 50-letnie użytkowanie.

Sala koncertowa i dydaktyczne

Remont pod nadzorem konserwatora zabytków pozwoli na odtworzenie stajni i wozowni z zachowaniem wszystkich cennych elementów architektonicznych. I choć wymaga to większych nakładów finansowych, ocali obiekt przed zniszczeniem.

Dla szkoły nowa siedziba oznacza większą liczbę pomieszczeń do ćwiczeń z uczniami. Pozwoli także stworzyć prawdziwą salę koncertową. Powierzchnia użytkowa budynku po remoncie wyniesie prawie 800 m². Jego środkowa część pełnić będzie funkcję foyer z recepcją i szatnią. W skrzydle północnym mieścić się będą dwie sale dydaktyczne, sala koncertowa ze sceną, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz garderoby. W południowym skrzydle powstanie pięć sal dydaktycznych, sekretariat, gabinet dyrektora i pomieszczenia biurowe.

Otoczenie zespołu pałacowo-parkowego będzie sprzyjać rozwojowi artystycznemu uzdolnionych muzycznie dzieci. Zaplanowano również budowę ciągu komunikacyjnego, adaptację zieleni i oświetlenie terenu, a także budowę ogrodzenia z bramą wjazdową i furtkami i monitoring. Wartość całej inwestycji to ok. 3 ml zł. Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu lub październiku 2014 r.

BZ